Výletník

(4)

 

0406

rot

Románská rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci

Trasa pro pěší turisty:

Naučná stezka Staroplzenecká

Starý Plzenec, nám. (0) - Hůrka, rotunda (1) - Sedlec (4,5) - Pod Výrovnou (6,5) - Radyně, zříc. (8) - - Pod Radyní, rozc. (8,5) - Andrejšky, skalní masiv (9) - Starý Plzenec, nám. (11).

 

Občerstvení na trase: Starý Plzenec, Sedlec

Informace o dopravním spojení MHD linka 32

Doporučená mapa KČT č. 31 - Plzeňsko

 

0510

P7120021W

Všechny informační tabule na naučné stezce Ludvíka Očenáška

jsou ve spodní části vybavené i tabulkami s texty pro nevidomé Braillovým písmem

 

Trasa pro pěší turisty s možností návštěvy

Muzea těžby borové smoly v Lomanech:

Naučná stezka Ludvíka Očenáška

Zelená turistická značená trasa

Trasa dlouhá 13 km má 13 zastavení vede krásnou krajinou

po trase Plasy – Dvůr Lomany – Dolní Bělá

 

Délka trasy 15 km

Občerstvení: Plasy, Dolní Bělá

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa KČT č. 31 – Plzeňsko a 30 – Povodí Střely

0910

DSCF4281w

Přírodní park Sedmihoří je bohatý na pseudokarové skalní stěny, vznikající zvětráváním žuly za působení vody a mrazu. Voda se dostává do trhlin

žulového masivu a po zmrznutí jeho část zvedá a posunuje do stran.

 

Trasa pro pěší turisty:

Naučná stezka Sedmihoří

10 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi

s odborným doprovodným výkladem o zdejší přírodě a lesním hospodaření,

geologii a životě v této pozoruhodné lokalitě, o zvířeně a vegetaci, o vývoji osídlení a kamenickém řemesle, o výrobě dřevěného uhlí v milířích a o rybnících

a mokřadech. je značena  „lesáckým“ značením s  oranžovým orámováním.

 

Občerstvení na trase: Miřkov

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa: KČT č. 29 – Český les - jih

 

 

0709

sudo

Impozantně se tyčí nad krajinou u rybníka Škaredý 16 m vysoký pomník Jana Žižky,

kde r. 1420 svedl s husity vítěznou bitvu proti přesile „železných pánů“

 

Okružní cyklotrasa pro naprosté pohodáře:

Ražice – pomník Jana Žižky – Sudoměř – Štěkeň

Kestřany – Putim – Ražice

Ražice, ŽST (0) – Žižkův  pomník a bojiště (chráněné území) u Sudoměře (4,5) – Sudoměř, selský barok (6) – Čejetice (8,5) – Štěkeň (11,5), koupání v Otavě u krásného jezu, kdysi oblíbeného Karlem Klostermannem, zámek, Klostermannova naučná stezka kolem Štěkně – Nové Kestřany (15) – Kestřany, zámek, tvrze (17,5) – Zátaví (20,5) – most přes Otavu (22,5) na býv. demarkační linii – pěšinou po pravém břehu do Putimi (26) s býv. četnickou stanicí, známou z filmu Osudy dobrého vojáka Švejka, pivovar, kostel. Sv. Vavřince – Ražice, ŽST (29,5).

 

Občerstvení: Štěkeň, Kestřany, vodácká restaurace mezi mostem přes Otavu a Putimí, Putim, Ražice Spojení: www.jizdnirady.cz

 

Doporučená mapa KČT č. 71 – Písecko

0609

velha

Jaké asi byly pocity pana Buška při pohledu z velhartického

hradu na středověké podhradí a do údolí Ostružné...

 

Trasa pro pěší turisty:

Nemilkov - Velhartice – Kolinec

Nemilkov, ŽST (0) – po žluté do Makova (1,5)  – po červené do Velhartic (6,0) – prohlídka Velhartic, návštěva národní kulturní památky velhartického hradu, prohlídka staré kovárny pod kostelem –

stále po červené po naučné stezce podél Ostružné ke štolám po těžení zlata (8,0) –

kolem Werichovy chaty ke Šlejfu (9,5) – po modré Ujčín (13,5) –

Kolinec, ŽST (15,0).

 

Občerstvení: Velhartice (např. ve staré kovárně nebo na náměstí), Kolinec

Spojení: www.jizdnirady.cz

Doporučená mapa KČT č. 64 – Šumava - Železnorudsko

 

1010

hradiste

Hradiště u Březiny (619 m ) – vyhlídkový gloriet v místě býv. slovanského

osídlení ze 7. stol.. Vrchol lemovaný dvojnásobným ochranným valem

dosahujícím až 5 m výšky.

Z vrcholu krásný rozhled na Radnicko a přírodní park Horní Berounka.

 

Přírodním parkem Radeč po značených trasách i mimo ně:

Holoubkov – Habr u VolduchBřezinaStupno

Holoubkov, ŽST (0) – po červené do obce Holoubkov a dále k mostu přes dálnici (1,5) – za mostem doleva a po lesních cestách podle mapy k TIM Sloupek (4,5) – po modré č. 1406 kolem rybníku do kontaktu se žlutou u TIM Habr, ryb. (5,5) – po žluté č. 6648 kolem přírodní památky Rumpál do TIM Polesí Hradiště (9,5) – po červené č. 0207 k TIM Hradiště, odb. k vrcholu (10,5) – odb. 200 m k TIM Hradiště, vyhlídka  s glorietem (10,7)– zpět a pokračování po červené  zámeckým parkem kolem zámečku do TIM Březina, rozc. (12,9) - po zelené TZT č. 3614 do Stupna, u ŽST (15,4 km)

 

Tajný tip: Doporučená trasa pro podzimními vůněmi prosycený les, s krásným výhledem z vrchu Hradiště a procházku anglickým parkem u zámečku Březina.

 

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa: KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

 

1011

neb

Zastavení č. 3 – u Nejsvětější Trojice. Součástí tohoto místa s dalekým

rozhledem je i kamenný obelisk jako upomínka na parcelaci pozemků v r. 1924.

 

Naučná stezka Nebílovy

Východiště i cíl okružní NS je v obci Nebílovy.

Fyzicky nenáročná trasa NS má délku 5,7 km a je vybavená

6 informačními tabulemi. Motivace: Zámek Nebílovy, Prusiny - dominanta

krajiny barokní kostel sv. Jakuba Většího na vysokém návrší, krásné rozhledy

do údolí Úhlavy i k Radyni, kaple sv. Barborky se „zázračnou vodou“, výskyt mykologických kuriozit, jabloňové sady, každoroční podzimní Den jablek.

 

Informace o dopravním spojení vlaky a busy

Doporučená mapa: KČT č. 34 – Brdy a Rokycansko

 

 

Další tipy na výlety: Výletník 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 23. března 2014, trasy@centrum.cz