Čertova kazatelna

(Plzeň Radčice, turistická mapa KČT č. 31)

Pohled z Čertovy kazatelny na Skvrňany a meandry Mže

(Foto J.M., duben 2004)

Přírodní památka. Členité pískovcové skály na levém břehu Mže nad silnicí v úseku mezi Radčicemi a Plzní. Skalní defilé s četnými nápadnými útvary selektivního zvětrávání a odnosu sedimentů plzeňského karbonu (skalní okna, kulisy, římsy aj.). Z pěšiny romanticky se vinoucí po skalní koruně jsou pěkné výhledy na meandry Mže, zemědělsky kultivované plochy, západní část Plzně a čtvrť Skvrňany. Skály jsou porostlé zajímavě pokroucenými borovicemi a břízami. Na východním okraji skalního masívu byl ve 2. pol. 19. stol postaven zámeček, v současnosti je sídlem střední umělecké školy.  Skalní vyhlídka Čertova kazatelna je nejlépe přístupná po nově vyznačené zelené turistické trase vedoucí od tramvajové zastávky č. 4 u lékařské fakulty do Radčic. Možný je též přístup z Radčic. Neméně zajímavý pohled vzhůru na členitou skalní stěnu je i ze silnice pod skalami.

Ačkoliv je skalní masiv Čertova kazatelna od r. 1979 přírodní památkou a nejsou zde tedy povolené žádné skálolezecké aktivity, dochází zde na nesoudržném pískovci vinou nedodržení zákazu k častým pádům, bohužel i smrtelným.

 

Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický a geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem.

Jak se pozná zvláště chráněné území v terénu?

Označování zvláště chráněných území v terénu se provádí červenými pruhy ve výšce 1,5 m umístěnými na kmenech stromů nebo na sloupcích tak, že jeden pruh probíhá po celém obvodu kmene (sloupku), druhý jen z vnější strany chráněného území. Při pohledu zevnitř je viditelný jen jeden pruh, při pohledu zvenčí oba dva. Na přístupové cesty a exponovaná místa se umisťují tabule se státním znakem a označením kategorie chráněného území. V některých častěji navštěvovaných územích jsou na přístupových cestách umístěny informační tabule.

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, aktualizace 7. října 2007,