Rozhledny a vyhlídková místa

plzeŇského kraje a blízkého okolí

jako cíle turistickÝCH VÝLETŮ

 

Březinka u Bernartic

(Tachovsko, mapa edice Klubu českých turistů  č. 29 – Český les jih)

 

     Byl-li záměr postavit radiokomunikační věž s vyhlídkovou plošinou v těžišti takových lokalit, jakými jsou přírodní parky Sedmihoří a Valcha, hraniční pohoří Český les s vrchy Přimda, Zvon a německý Ebene, s výhledem na Pivoňské a Medvědí hory a  Haltravu, nemohlo být zvoleno vhodnějšího místa než zde. A je-li onen vrch východně od Bernartic označen pomístním názvem V Březince, ujalo se zvukomalebné jméno rozhledny – Březinka jako samozřejmost. Temeno jinak téměř holého vrchu ve výšce 576,2 m je jen střídmě porostlé remízky, sloužícími skotu jako přirozený úkryt před letním žárem a rozmary počasí. Žádný z remízků však naštěstí nedosahuje vzrůstem stromů ani poloviny výšky věže, která je vysoká 48,5 metru.

    Pojďme se společně na tu rozhlednu podívat. Rozhledna, pro veřejnost zpřístupněná 3. května 2003, je pohodlně dostupná pěšky i kolmo. Nejbližší železniční zastávkou je Borek na trati č. 184 v úseku Bělá nad Radbuzou – Bor. Ze zastávky se vydejme po modré turistické značce č. 1450 východním směrem do Bernartic. Zde na návsi (poznáme ji podle pěkné hospody a pozoruhodného památníku padlým rodákům v I. světové válce) je turistické informační místo, odkud nás významová značka spolehlivě dovede k rozhledně.

 

Ničím neomezený panoramatický rozhled po nádherné krajině – na Přimdu především

(Foto J.M, červenec 2004)

     Věž, kterou současně využívají všichni tři operátoři mobilních sítí, provozuje Kulturní spolek Bernarticka. Věž měla původně stát o 2 km severněji, v přírodním parku Valcha. Ale po peripetiích, pro nás již dnes nepodstatných, byla postavena tam, kde stojí a sami vidíme, že není třeba litovat. Jen se vydýcháme po výstupu a přehlídka krajiny může začít. Nejdříve nás ve směru hodinových ručiček zřejmě na západě zaujme obec Bernartice z pol. 12. století, s barokním kostelem sv. Petra a Pavla. Vpravo za nízko položenými Bernarticemi se nepřehlédnutelně vypíná typický kužel vrchu Přimda (848,1 m) na levé straně temene se zříceninou stejnojmenného hradu z poč. 12. stol.. Jsme sice právě vysoko nad krajinou, ale poněvadž je Přimda přece jen o 223 m výše než my, vzhlížíme k ní odspodu a s úctou. Před námi, směrem ssz. se vlní přírodní park Valcha s nejvyšším Pískovým vrchem (579,7 m) a Homolí (578,6). Na opačné straně, než jsou Bernartice, se čepýří pohoří o něco vyšší – přírodní park Sedmihoří, s výraznými vrchy Racovským  (619,2), Vidickým (592,0) a Rozsochou  (599,6). Nedaleko do nás, jjv. směrem, poněkud zaclání vrch Sedlo, ale vpravo do něho už se zase otevírá ničím nerušený výhled na hraniční hřeben s nejvyšším vrcholem Českého lesa, dominantní Čerchov (1041,0), na Haltravu se Škarmankou (887,8). Kruhový výhled uzavírá německý Ebene (894,0) s volně přístupnou rozhlednou Böhmerwaldaussichtsturm a před ním naopak nepřístupný Zvon (862,7) s opuštěnou vojenskou věží. Kromě vyjmenovaných velikánů lze rozlišit i řadu kopců menších, vyplňujících mezery mezi těmi velkými.

      V zajímavém výletu lze pokračovat do Bělé nad Radbuzou, do Boru, Poběžovic, či do Horšovského Týna.

 

Pro zajímavost i pro pořádek uvádím výňatek z provozního řádu rozhledny:

  • Zákaz vstupu a pobývání za šera a tmy
  • Zákaz provozování sportů (lezectví, seskoky) apod.
  • Je zakázáno rozhlednu jakkoli rozkývat nebo vychylovat z osy!

 

Ostatní rozhledny a vyhlídky Plzeňského kraje

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, aktualizace 2. prosince 2008