Otevřená Šumava

 

 

 

Šumava vyhověla soudu a otevřela klidová území turistům

Zdroj: http://plzen.idnes.cz/clanek.asp?c=A110209_150114_plzen-zpravy_pp 

9. února 2011  

 

Do bývalých klidových území s unikátní přírodou na Šumavě už mohou turisté. Ve středu totiž nabyl právní moci verdikt Nejvyššího správního soudu, který klidová místa zrušil. Lidé tak mohou volně vstupovat tam, kam dosud směli jen po vyznačených trasách.   "Vstup pěších a lyžařů je nyní zakázaný jen do první zóny parku," komentovala rozsudek mluvčí parku Jana Zvettlerová.

 

Klidová území parku vznikla roku 1995 jako ochranářská kompenzace při tehdejším zmenšení I. zón. Rozloha území je 6,8 tisíce hektarů v oblasti Železnorudska, Modravských slatí, Povydří, Vltavského luhu, Trojmezné a Smrčiny. Lesní těžební stroje na rozdíl od lidí smějí například do klidového území Plesná–Ždánidla.

 

Park zóny klidu vyhlásil, aby v lesích chránil přírodu a ohrožené živočichy, jako je třeba tetřev hlušec. Zrušení zákazu vstupu přichází podle ochranářů v nejméně vhodnou dobu. Zvěř teď potřebuje nejvíce klidu z celého roku. "Zima je obdobím strádání pro všechna volně žijící zvířata. Potrava je těžko dostupná, pohyb ve sněhu obtížný a výdej energie na udržení tělesné teploty velký. Vyrušení zvířete vyvolá jeho útěk, a to je velká ztráta cenné energie, která může v konečném důsledku způsobit až jeho úhyn," varuje Eva Zelenková, která řídí sekci výzkumu a ochrany přírody šumavského parku.

 

Správa parku teď může jedině žádat turisty, aby do dříve zapovězených míst nevstupovali a nerušili zvěř. Když neposlechnou, nic jim však nehrozí. Už dnes se sešel výkonný výbor rady parku, aby řešil, jak nyní ochránit přírodu v bývalých klidových územích, které soud zrušil proto, že jejich vyhlášení odporovalo zákonu.

 

"Jako předseda Klubu českých turistů se raduji, že tato místa jsou přístupná. Na druhé straně jako předseda rady parku vím, že nás čeká dlouhé vyjednávání, jak tato území ochránit, aby znovu nebyla polovina Šumavy uzavřená," řekl Jan Stráský. Naznačil, že řešením by mohl být seznam míst, z nichž každé by mělo ochranu zvířat a přírody v něm v jiném období.

 

 

 

 

 

Turisté na Šumavě chtějí vidět dříve nepřístupná místa. Míří ale i tam, kam nesmí

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/turiste-na-sumave-chteji-videt-drive-nepristupna-mista-miri-ale-i-tam-kam-nesmi-19o-/budejovice-zpravy.asp?c=A110214_091330_budejovice-zpravy_pp

14. února 2011  

 

Soud zrušil šumavská klidová území, kam lidé 60 let nesměli. Jenže turisté teď často neumějí rozlišit lokality, do kterých smějí a I. zóny parku, kam je i nadále vstup zakázán. Lidé se už o víkendu vybavili sněžnicemi a chtěli vidět místa, kde je i metr sněhu. Turisty láká třeba Rokytská slať. I ta je ale v zakázané I. zóně parku.  

 

Strážce šumavského národního parku Josef Šipan teď každé ráno objíždí svůj rajon a odmontovává cedulky s nápisem Území s omezeným vstupem. Otvírá tak místa, kam lidé desítky let nemohli. Nejvyšší správní soud totiž tato klidová území zrušil, protože odporovala zákonu.

 

"Zatím je většina lidí ukázněných a do bývalých klidových území nevstupují," říká Šipan

Některé sloupky po cedulkách ale zůstávají na svých místech Správa šumavského parku vymýšlí, jak tato území znovu ochránit. Pravděpodobně se sem vrátí tabulky, které budou lidi prosit, aby do unikátních míst, kde žijí například tetřevi hlušci, nechodili. Těm, kteří neposlechnou, ale nic nehrozí.

 

A první lidé, kteří se chtějí do bývalých klidových zón o rozloze 6,8 tisíce hektarů vydat, se už na Šumavě objevili. Vybaveni běžkami nebo sněžnicemi byli odhodláni se podívat na místa, kde leží zhruba metr sněhu. Neumějí ale často odlišit lokality, kam teď nově smějí, a I. zóny parku, kam je vstup zakázán. Bývalá klidová území totiž zahrnovala vždy i menší ostrůvky I. zón.

 

Na problém, který tak teď vzniká, už upozorňují i někteří starostové. I v infocentrech jejich obcí se turisté často ptají, jak se dostanou do cenných míst v prvních zónách. "Nejčastější dotaz je na Luzný, na Roklan a do slatí. Vzniká obrovský chaos, protože lidé nebudou rozlišovat, a ani to neumí, I. a II. zónu parku a budou chodit, kudy se jim zachce," varuje starosta Modravy Antonín Schubert. Na neukázněné turisty jsou už připraveno 28 strážců parku. Slibují, že všem se budou snažit situaci vysvětlovat, než dávat až tisícikorunové pokuty. 

 

Správa parku nyní vyzývá lidi, aby rovněž nevstupovali ani do bývalých klidových území na Železnorudsku, okolo Modravských slatí, v Povydří, na Trojmezné či Smrčině, protože mohou rušit například tetřevy hlušce. Ti pak zeslábnou a mohou uhynout. Pokud lidé neuposlechnou, nemohou ochranáři přírody turistům vstup nijak zakázat.

 

 

 

 

Na této stránce budeme čtenáře informovat o dalším vývoji, doporučených cestách a nově značených trasách.

Naším krédem je přijít, vidět a zase v tichosti odejít.

Protože v otevřených klidových územích, resp. v územích s omezeným vstupem, nejsou dosud vyznačené turistické trasy,

doporučujeme z hlediska vlastní bezpečnosti i ochrany přírody používat výhradně zpevněné cesty zakreslené v mapách.

Chraňme Šumavu a respektujme dočasný stav bez stanovených pravidel.

(KČT – Krajská komise značení Plzeňského kraje)

 

 

 

 

 

Roklanská nádrž od Roklanské chaty

(Foto J.M. / 2011)

 

 

 

Příkladem pěkného výletu na běžkách může být návštěva Roklanské chaty u protržené Roklanské nádrže.

Roklanská nádrž byla zřízena k posilování kapacity vodních toků využívaných pro plavení dřeva,

zejména Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu.

Nádrží protéká právě zde zrozený Roklanský potok, vlevo je patrné zřetelné přerušení (protržení) hráze.

 

Kvalitní zpevněná cesta k ní vede z Modravy přes Březník. Protože u Roklanské chaty zpevněná cesta končí,

doporučuji vrátit se stejnou cestou zpět na Březník.

 

Modrava (0) – Březník (7,5) – Roklanská nádrž (12,5)

Doporučená mapa KČT č. 65 – Šumava Povydří

 

 

Pro KČT Plzeňského kraje připravuje Jiří Mareš, trasy@centrum.cz, aktualizace 14. února 2011