Informační stránka

Slavia VŠ Plzeň - odbor KČT

 

 

  

45. ročník Zimního přejezdu Šumavy 2010

 

 

   Termín:        A:        15. ledna - 17. ledna 2010                             

                        B:       22. ledna - 24. ledna 2010

                        C:        30. ledna -   1. února 2010 (pozor - sobota až pondělí!)                                                                                         

                                                

  Vedoucí:        A:         Jiří Zápotocký, Petr Bohuslav

                        B:         Karel Hejnal, Jiří Zápotocký

                        C:         Jiří Zápotocký, Jaroslava Kučerová                 

                                                                      

  Ubytování:    A -      Borová Lada, rekreační středisko Sklárny Kavalier

                        B -      Nové Hutě, penzion Babůrek

                        C -      Borová Lada, rekreační středisko Sklárny Kavalier

 

Stravování:     polopenze 

        

Startovné:      skup. A           800,-                      

                        skup. B           950,-   

                        skup. C          800,-                      

                                    

Ze startovného se hradí ubytování, polopenze, rekreační poplatky a organizační výdaje.

 

Přihlášky:  spolu s finanční úhradou zaslat do 4. prosince 2009  na adresu:

                  Jaroslava Kučerová, Zábělská 58, 312 14 Plzeň

                   mobil 728 827 061, mail: kucerovajaroslava@tiscali.cz

                        

Účastníkům budou rozeslány podrobné pokyny dle jednotlivých skupin do 11. prosince 2009.

Přejezd je pořádán  za  každého počasí a stavu sněhu. Každý se zúčastní na vlastní nebezpečí.

 

 

                                                                                            za Slavii VŠ Plzeň

                                                                                   Karel Hejnal, předseda OKČT

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

P ř i h l á š k a   na  Zimní přejezd Šumavy 2010 – skupina  ……..  (náhradní skupina …..)

 

 

 

Jméno a příjmení:  .............................................................      E-mail  ………………………..

 

 

Bydliště: ........................................................................         Telefon  ......................................

 

 

Podpis: ..........................................................................         Datum: .......................................

 

 

 

 

 

 

Z Borových Lad na Knížecí Pláně

(Zimní přejezd Šumavy 2009)

 

 

 

O dalších aktivitách a připravovaných akcích

Odboru KČT Slavia VŠ Plzeň

budete včas informováni. Sledujte naši stránku.

 

 

 

Navštivte webový portál KČT Plzeňského kraje

Pro odbor KČT Slavia VŠ Plzeň připravuje Jiří Mareš, trasy@centrum.cz, aktualizace 28. října 2009