Emil Veselý se narodil 2. srpna 1926 v Rokycanech, kde po dokončení středoškolských studií pracoval v úřednických profesích a strávil zde celý svůj život.

Již v mládí se stal velkým vyznavačem turistiky, což se projevilo hned po skončení druhé světové války v roce 1946, kdy vstoupil do tehdejšího odboru KČT Rokycany a současně se začal věnovat značení turistických tras.

Organizaci rokycanských turistů zůstal věrný i v padesátých letech, kdy byla činnost KČT z politických důvodů ukončena a byl ustaven odbor Svazu turistiky při OV ČSTV v Rokycanech. V roce 1959 obnovil na Rokycansku značkování turistických tras, když 20. září tohoto roku zorganizoval tzv. Značkařskou neděli, při které byly obnoveny značky na trase Rokycany – Čilina – Kotel – Rokycany. V organizování podobných akcí pokračoval i v dalších letech. Jejich cílem bylo budování a opravy lávek nebo zprůchodňování turistických tras. Vedení turistického značení v rámci okresu se pak věnoval po celou dobu až do zrušení Oblastní rady značení Rokycany a převedení obnovy turistických značených tras na Rokycansku pod značkařský obvod Plzeňsko. Stal se nositelem Odznaku turista značkař první třídy, celkový souhrn jeho výkonů při obnově tras a údržbě nosných prvků přesáhl hodnotu 3.000 kilometrů.

Vedle turistického značení se významně podílel i na organizaci a vedení klubové činnosti. V sedmdesátých letech se stal předsedou odboru KČT, který v té době existoval pod hlavičkou tělovýchovné jednoty, a po obnovení činnosti původního KČT byl v srpnu 1990 zaregistrován jako Odbor KČT Škoda Rokycany. Funkci předsedy odboru vykonával až do roku 2004, kdy musel ze zdravotních důvodů odstoupit.

Během této organizační práce se mimo jiné podílel na přípravě a vedení řady turistických akcí, jako byly tzv. okresní srazy turistů i několik krajských setkání. Založil tradici každoročních Rokycanských pochodů, novoročních výstupů na Žďár a dalších periodických akcí, které pokračují i v současné době. Za připomenutí stojí také dálkový etapový pochod na 3. celostátní sraz turistů v roce 1977 v Domažlicích, kdy se svými spolupracovníky zabezpečoval větev Rokycany – Domažlice.

Za účelem propagace turistiky na Rokycansku se také podílel na vzniku několika turistických průvodců. Jako první v roce 1966 pod názvem Rokycansko, další v roce 1975 – Výlety v okolí Habru a v roce 1988 byl vydán první díl série hádaček Křížem krážem Rokycanskem. Významný podíl měl také v roce 1966 na vydání sborníku „100 let Klubu českých turistů v Rokycanech“, který mapuje celou historii odboru.

Za svoji činnost ve prospěch Klubu českých turistů i neorganizované turistické veřejnosti obdržel řadu ocenění včetně Čestného odznaku Vojty Náprstka.

Emil Veselý zemřel po delší nemoci 19. září 2008 v Rokycanech, kde byl také na zdejším hřbitově pochován.       

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 3. února 2018

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 5. února 2017

 

 

>>  Zpět na seznam  <<