104 432   Klub českých turistů, odbor Rokycany, z.s.

 

    Oficiálním datem založení je 8. červenec 1896, kdy se konala první valná hromada odboru. Předsedou se stal Karel Krčmář, jednatelem Vincenc Kočvara a pokladníkem Antonín Žán.

    Tomuto datu však předcházela činnost přípravného výboru, který byl ustaven již 26. ledna 1895.

    V padesátých letech došlo ke sjednocení tělovýchovy, KČT byl zrušen a turistické odbory působily při tělocvičných jednotách. V Rokycanech byl ustaven odbor Svazu turistiky při okresním výboru ČSTV. V jeho vedení se vystřídali Adolf Vaska, Bohumil Kostrhoun, Karel Krátký a Ing. Zdeněk Šmucr. 15. listopadu 1958 byla obnovena činnost samotného odboru. Byl ustaven turistický odbor TJ Baník Rokycany.

    V roce 1904 měl odbor kolem 25 členů. Během let počet členů neustále kolísal. Nejvyšší počet členů měl odbor v roce 1933, kdy čítal 269 členů. Nyní má odbor čtyřicet členů. Činnost odboru byla aktivní i mezi světovými válkami kdy pokračovala vycházková ale také přednášková činnost.

    Z pořádaných akcí od založení odboru to byly vycházky poté pochody, dálkové pochody, etapové pochody, jednodenní výlety, vícedenní výlety a zájezdy. V roce 1974 odbor zorganizoval krajské setkání turistů v Dobřívě při účasti 900 účastníků. V roce 1977 dálkový etapový pochod na 3. celostátní sraz turistů v Zpč. kraji, jehož jedna větev vycházela z Rokycan. Zúčastnilo se přes 200 turistů. Putovalo se 10 dní do Domažlic. V roce 1984 desetidenní akce „Historií a současností Zpč. Kraje“ – okresem Rokycany.

    Za nejvýznamnější čin před první světovou válkou se považuje vydání knižního průvodce „Rokycanskem a Zbirožskem“ v roce 1908.

    Mezi významné aktivity patří zapojení části členské základny odboru do značení turistických tras. Členové rokycanského odboru již kolem roku 1900 začali značkovat turistické trasy v blízkém okolí. Nejaktivnějším značkařem odboru byl Emil Veselý, který byl v té době také předsedou odboru a současně předsedou značkařského obvodu Rokycany. Na značkařskou činnost byl zaškolen v roce 1948 a tuto činnost prováděl až do roku 2005, kdy musel skončit ze zdravotních důvodů. V jeho evidenčním listu je zaznamenáno přes 3000 km tras. Za svoji práci pro KČT obdržel v roce 1996 čestný odznak Vojty Náprstka s pořadovým číslem 27. V roce 1959 zavedl tzv. Značkařské neděle, při kterých skupiny značkařů prováděli obnovu tras nebo opravy lávek a další terénní práce. V současné době má značkařský obvod Rokycany více než 400 km značených tras, o které se stará 15 značkařů, z nichž 8 je registrováno v rokycanském odboru KČT.

    V současné době odbor pokračuje v pořádání vycházek, pochodů, dále pořádá celodenní a od roku 2004 také týdenní turistické akce převážně vlakem do zajímavých míst v celé České republice. Od roku 1973 pořádá každoročně svoji hlavní akci „Rokycanské pochody“.

    V roce 2016 odbor vydal sborník „100 let Klubu českých turistů v Rokycanech“

 

    Nyní vede odbor a to od roku 2004 Ing. Vladislav Sajdl.

 

 

Odbor byl uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje 5. února 2017

 

 

>>  Zpět na seznam  <<