Profesor Josef Simla se narodil v roce 1852 v Brodě u Jaroměře.

Nejprve vystudoval gymnázium v Hradci Králové a poté univerzitu v Praze.

     Byl profesorem v Příbrami na zdejším gymnáziu. V Příbrami pracoval v  odboru KČT jako jednatel. V roce 1892 dostal nabídku vyučovat na nově otevřeném učitelském ústavu v Plzni, kterou přijal.  V témže roce ještě přišel do Plzně, kde byl jedním ze zakladatelů odboru KČT. Zde zastával funkci pokladníka. Spolu s Augustinem Plischkem, který byl prvním předsedou plzeňského odboru, se staral především o to, aby se zvýšil počet členů v odboru. Brzy dosáhl toho, že plzeňský odbor byl druhý nejpočetnější odbor po Praze. Pořádal vycházky a výlety. Aktivně značil turistické cesty. Značení neprováděl sám, ale se svými studenty, které touto činností lákal mezi turisty. Profesor Simla stál u zrodu a budování rozhledny na Krkavci. Rozhledna Byla později právem pojmenována jeho jménem. Po celou dobu činnosti pro turistiku v Plzni pracoval ve výboru. Vedle pokladníka byl několik let místopředsedou a v roce 1908 převzal funkci předsedy odboru. Za pomoci spolupracovníků vydal mapu okolí Plzně s českými názvy. S turistickou činností souviselo působení Josefa Simly v okrašlovacím spolku, kde byl místopředsedou a přispěl tak k založení mnoha novým turistickým trasám v okolí Plzně.

     Vedle turistiky byl také správcem nového českého divadla v Plzni.

Svou povahou a svým přístupem přivedl mezi turisty řadu nových tváří, které jej v jeho činnosti podporovaly.

     Po právu patří profesor Josef Simla k významným osobnostem plzeňské turistiky.

  Zemřel 9. března 1909 v Plzni.

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2016

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<