Adolf_Vesta_-_foto_a

 

 

 

 

 

     Pan Adolf Vešta se narodil jako syn drobného zemědělce v Těchlovicích, dne 15. srpna 1915 jako Adolf Martin Weschta v roce 1946 se nechal počeštit. Vychodil 5. tříd obecné školy ve Stříbře a 3. ročníky měšťanské školy ve Stříbře. Protože ve Stříbře nebyl ještě 4. ročník měšťanské školy, navštěvoval tento ročník v Touškově. Dále vystudoval hospodářskou školu v Plzni. V roce 1955 až 1959 studoval dálkově vysokou školu zemědělskou v Praze, obor rostlinolékařský. Od roku 1960 až do důchodu byl zaměstnán jako rostlinolékař u Státní inspekce karantény a ochrany rostlin.

     V roce 1953 založil oddíl turistiky při TJ Baník Stříbro a byl jeho předsedou až do r. 1978, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil.  V roce 1960 došlo po územní reorganizaci k vytvoření okresního výboru Svazu turistiky při OV ČSTV v Tachově. Předsedou byl zvolen pan Vešta. Tuto funkci vykonával až do roku 1978.  Byl organizátorem mnoha turistických akcí okresního formátu, dále vedl tříleté turisticky vzdělávací akce Poznej husitské město Stříbro, Tachov, Planá. Organizoval celokrajské setkání turistů ve Stříbře 1977, byl organizátorem okresních zahájení 100 JK. V letech 1964 – 1974 navázal družbu s OV S T v Písku a organizuje autokarové zájezdy po celé republice. Byl cvičitelem a nositelem mnoha ocenění. V roce 1973 získal od ÚV ČSTV titul Vzorný cvičitel dále byl vyznamenán III. stupněm za zásluhy v ČSTV a získal zlatý odznak Budovatel Tachovska.

     Jeho oblíbeným místem byla Vlčí hora u Černošína, místo Jarních setkání a zahájení plnění odznaku JK. Spolupracoval s Jaroslavem Plecháčem starším, učitelem Davidem a pozdějším předsedou odboru Stříbro panem Ing, Jóžou Brejchou. Jeho koníčkem byla archeologie. Dopisoval do dobového tisku a sborníku muzea města Stříbra. Sesbíral a napsal několik knih o pověstech, pohádkách, říkankách, písních z okolí Stříbrska. Knížky psal na stroji a jsou uloženy v muzeu města Stříbro.

     Pan Adolf Vešta zemřel 3. listopadu 1988 v Plané a je pochován v obci Sulislav.

 

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 7. 2. 2015

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<