František Moser se narodil 26. října 1933 v Horažďovicích. Absolvoval Hudební školu v Písku obor zpěv a dále studoval v Praze u profesorů Červenky a Otavy z Národního divadla. Do plzeňského divadla nastoupil v roce 1957 a pracoval zde i v důchodovém věku.

      Do tělovýchovy a turistiky se zapojil již jako patnáctiletý v roce 1948, kdy organizoval různé sportovní akce. Jeho sportovní aktivita postupně přešla na pěší a vysokohorskou turistiku. Naplánoval a vedl mnoho významných akcí nejen krajských, ale i celostátních, např.: LST v roce 1977 a 1989, Český kvadrant, přechody Šumavy „S batohem šumavskými hvozdy“ a další.

  Jeho zásluhou se KČT zviditelnil i na mezinárodním poli. V roce 1987, ještě za dob socialismu, navázal oficiální styky s IVV- světovou organizací lidového sportu- VOLKSSPORTVERBAND v Bavorsku. Presidenta této organizace pozval na Letní sraz turistů do Annína spolu s řadou zástupců této organizace v roce 1989. Po několikaletém úsilí pak dosáhl toho, že se KČT v roce 1993 stal oficiálně členem této organizace. Byl postaven do čela sekce IVV - později IVV/IML PR ÚV KČT a v roce 1997 byl zvolen v Praze na kongresu této organizace 2. vicepresidentem. Poté ještě jednou v roce 2001 v Seefeldu a v roce 2005 v Plzni. Od roku 2005 byl 1. vicepresidentem této světové organizace. Jako vicepresident šestičlenného předsednictva IVV přivedl zahraniční turisty do ČR a naše turisty na pochody IVV do ciziny.

      Vrcholem jeho organizátorské činnosti byla 9. olympiáda IVV v Plzni v roce 2005. Věnoval se publicistické činnosti, např. Pěší turistika, sborníky k výročí organizované turistiky, spolupráce na encyklopediích, články do Plzeňského deníku, propagace turistických akcí v rozhlasovém vysílání. Byl předsedou redakční rady časopisu TURISTA.

      Byl cvičitelem turistiky, vedoucím značkařem. Z funkcionářské činnosti jen výběr z mnoha funkcí, které vykonával:

1. místopředseda ÚV KČT, spoluzakladatel a předseda RSS ČT, zakladatelem a předsedou RSS ČT PK, předseda ST při KV ČSTV v Plzni, později OV KČT PK, předseda PR ÚV KČT. Byl jmenován Čestným členem KČT a Čestným předsedou OV KČT PK.  

      Je nositelem titulu Mistr turistiky, Čestného odznaku Vojty Náprstka a plakety Vr. Pasovského.

     Zemřel 17. ledna 2013 v Plzni.  

 

 

Uveden do Síně slávy české turistika Plzeňského kraje 8. 2. 2014

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<