KČT - odbor Klatovy

 

   Odbor byl založen na ustavující valné hromadě 14. července 1893. Vedením odboru byl pověřen Alois Čtvrtečka.  Na počátku měl 26 členů.  

9. prosince 1893 byl zvolen nový výbor, kdy se předsedou stal opět Alois Čtvrtečka, pokladníkem Jindřich Šimann a jednatelem JUDr. Antonín Kellner. Odbor byl velmi aktivní. V roce 1893 byla vystavěna rozhledna na klatovské Hůrce, v r. 1897 otevřena první turistická noclehárna v Klatovech a následovaly další. V roce 1919 byla vystavěna rozhledna na Doubravě (připravil odbor, realizovala lesní správa černínského panství). Prof. Vaněk vydal prvního Průvodce po Klatovech. V r. 1913 byl vydán velký propagační plakát o Klatovsku a jezerní oblasti Šumavy (byl vydán v pěti jazycích). Byla vydána série pohlednic od F. Engelmülera. Bylo provedeno značení cest na jednotném celošumavském systému. Pečovalo se i o autobusové spoje. V roce 1923 byla vystavěna Mattušova chata na Pancíři. V r. 1936 byla zakoupena chata na Můstku a v r. 1945 převzal odbor chatu na Prenetu.

   V r. 1976 dochází k rozdělení odboru turistiky při TJ Sokol Klatovy, vzniká nový odbor turistiky při TJ VD Start Luby. Brzy po založení pořádají akce pro veřejnost – Netradičně na Hejně, Zimní jízda Šumavou, DEP Pošumavím, Turistická jízda zručnosti mládeže, České kolo, Májové toulky dvojic, Klatovský karafiát. Některé akce zanikly a jiné se pořádají dodnes. Z významných akcí, které pořádali nebo byli spolupořadateli, je IV. Zimní sraz turistů ČSR v Kašperských Horách (1982), XVI. ročník Za posledním puchýřem v Klatovech (1987), VIII. Letní sraz turistů ČSR 1989. Z další současné aktivity to jsou různé výlety a to nejen pro členy, ale i pro veřejnost. Prázdninové týdenní pobyty v horách Česka, Slovenska, Rakouska i Švýcarska. Aktivní je i činnost oddílu TOM. Členové odboru se aktivně věnují značení turistických tras.

   V roce 2011 vystoupil z tělovýchovné jednoty a stal se právně samostatným, nese oficiální název KČT – odbor Klatovy. Touto změnou došlo k navázání na tradice původního odboru turistiky. Ke 120. výročí založení odbor uspořádal výstavu a vydal rozsáhlou publikaci.

   V dnešní době má 59 členů a odbor vede předsedkyně Jana Laníková.  

 

 

Odbor byl uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 8. února 2014

 

 

>>  Zpět na seznam  <<