Rudolf SCHWARZ

á 17. dubna 1887 v Plzni

U 3. února 1937 v Plzni

 

 

 

 

        Rudolf Schwarz se narodil 17. dubna 1887 v Plzni. Pocházel ze staré obchodnické rodiny. Po absolvování obecné školy a čtyř tříd českého gymnázia pokračoval ve studiích na plzeňské obchodní akademii, kterou vystudoval s vyznamenáním. Po krátké vojně a úřednické kariéře se vrátil domů k rodinnému řemeslu. V roce 1917 převzal po otci rodinnou firmu a stal se obchodníkem.

        Do turistiky vstoupil v roce 1905 členstvím v plzeňském odboru KČST. V tomto odboru se podílel na rozvoji západočeské turistiky plných třicet dva let. Od roku 1906 byl členem vycházkové komise, ve které působil nepřetržitě dvacet let. V plzeňském odboru působil nejdříve jako zapisovatel, dále jako pokladník (1910) a od roku 1932 jako předseda odboru KČST v Plzni. Kromě toho ještě zastával funkci předsedy západočeské župy KČST. Pracoval na úpravě turistické organizace na ústředí KČST v Praze, čímž byl členem ÚV KČST. Dlouhá léta byl delegátem plzeňského odboru v pražském ústředí. V roce 1918 je mezi prvními, kteří se rozhodli ustavit spolek pro záchranu hradu Radyně a Hůrky. Svůj podíl má i na vybudování Kostincovy chaty na Krkavci. Byl iniciátorem a pracoval na založení těchto odborů KČST: Jáchymov, Blovice, Přeštice, Mariánské Lázně, Kralovice, spoluzakládal župu šumavskou v Domažlicích a župu Brdskou v Berouně. 

       Spolupracoval na různých výstavách, kde velmi úspěšně reprezentoval naší turistiku. O turistice psal v různých časopisech, zpracoval Soupis značených cest v západní části Čech, vydaný v roce 1925, dále různé články v Časopisu turistů o památných místech v Čechách.

 

Kromě turistické aktivity pracoval v různých spolcích - například v Ústřední matici školské, v Národní jednotě pošumavské, v Kozácích, Měšťanské besedě, ve Společnosti pro národopis a ochranu památek, v Klubu absolventů české obchodní akademie v Plzni, v pěveckém spolku „Smetana“, ve spolku „Komenský“, v Sokole a dalších.

       Zemřel 3. února 1937 v Plzni.

 

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje 2. února 2013

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<