Ing. Mirko LANÍK

á 2. srpna 1941 v Praze

U  4. srpna 2009 v Klatovech

 

 

 

 

     Ing. Mirko Laník se narodil 2. srpna 1941 v Praze. Školní docházku absolvoval v Ostravě. Po skončení osmileté školní docházky dále studoval na 20. jedenáctileté škole v Praze. Dále absolvoval studium na Fakultě inženýrského stavitelství při ČVÚT Praha.

      S turistikou začal již na vysoké škole. V roce 1977 byl spoluzakladatelem turistického odboru TJ VD Start Klatovy - Luby. V roce 1979 byl zvolen předsedou tohoto turistického oddílu. Funkci předsedy vykonával s krátkou přestávkou až do roku 2009. Aktivně se zapojil do příprav IV. Zimního srazu turistů, který se konal v Kašperských Horách v zimě roku 1982. Do přípravy se zapojil již v roce 1981 jako člen štábu tohoto srazu. V roce 1987 byl odborem organizován Poslední puchýř. Společně s ostatními členy zajišťoval různé víkendové výlety. Každoročně byla organizována akce Zimní jízda Šumavou dále podzimní DEP Pošumavím, Májové toulky dvojic atd.  Z nejznámějších akcí je pochod Klatovský karafiát, který se s krátkou přestávkou organizuje dodnes.

       Pro zkušenosti získané v turistické činnosti i v práci ve štábu zimního srazu se stal členem sekce LT ÚV KČT, kde zajišťoval spojení s celou oblastí Šumavy a od roku 1991 byl zvolen předsedou této sekce. Do čela sekce nastoupil ve velmi náročné společenské situaci, kdy se i v turistické činnosti věci vyvíjely zcela odlišným způsobem, než jsme tomu byli zvyklí.

      Dále od roku 1986 vykonával funkci předsedy OV ČSTV v Klatovech.

     I přes práci v sekci dále působil v místě bydliště při organizování turistických akcí. Nebyly to ale jen ty, již zmíněné. Dále organizoval letní týdenní pobyty v horách Slovenska a Rakouska, které zajišťoval převážně sám. Pracoval jako pomocník štábu 9. Olympiády IVV konané v roce 2006 v Plzni. Předposlední velkou akcí, kterou zajišťoval, bylo Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v Klatovech.

    Poslední akce, na níž se organizačně podílel, byl XI. Zimní sraz turistů v Bělé nad Radbuzou, které se již pro vážnou chorobu nezúčastnil.

     Za svou turistickou i organizátorskou činnost byl oceněn v lednu 1981 pamětní medailí k 25. Výročí založení ČSTV a v roce 1985 medailí za přípravu a průběh turistické části ČSS 85.

    Ing. Mirko Laník zemřel po dlouhé těžké nemoci 4. srpna 2009 v Klatovech.

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje 2. února 2013

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<