5m  

 

 

    

     Jiří Donda se narodil 24. listopadu 1923. Byl dlouholetý a obětavý činovník, především s mládeží. Až do svého důchodu, byl zaměstnán v n.p. Jáchymovské doly. Tam se dostal z posice trestance, když byl umístěn do nápravního zařízení za propagování skautingu, co byla tehdy "protistátní činnost". Nakonec byl v roce 1968 rehabilitován. Následně zůstal zaměstnancem dolů a začal opět pracovat s mládeží. Provedl svůj oddíl (dříve skautský) pod hlavičkou TOMu - turistický oddíl mládeže v rámci TJ Jáchymov - složitým obdobím. Vychoval pro turistiku nejenom svoji rodinu, ale za 35 let činnosti desítky, možná stovky dětí.

      Pracoval v okresním výboru Svazu turistiky OV Karlovy Vary a od roku 1976 v krajském výboru ST ČSTV. Byl velkým propagátorem závodů mládeže, tzv. TBZ turistické závody zdatnosti. Organizoval dětské tábory, s dětmi svého oddílu se zúčastňoval všech významných turistických akcí v kraji i v republice. V roce 1975 až 1983 byl členem Ústřední rady mládeže ST. Byl propagátorem, mezinárodních aktivit a to především spoluprací s dělnickou sportovní organizací TUL ve Finsku. Za svoji dlouholetou činnost obdržel vyznamenání "Zasloužilý cvičitel" i další ocenění.

     Po změně politického systému pokračoval ve své činnosti. Přestěhoval do Čachrova na Šumavě a stal se členem OKČT Divadlo Plzeň. Pracoval i pro 9. Olympiádu IVV v. 2005. Na Šumavě setrval až do své smrti. Byl čestným členem OV KČT PK a obdržel vyznamenání VÚ I. st. Za zásluhy - Odznak Vojty Náprstka. Po úmrtí manželky se vrátil z Čachrova do Jáchymova kde 9. června 2008 zemřel.

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 4.2.2012

 

 

>>  Zpět na seznam  <<