RNDr._Ladislav_Kresl

 

 

    

 

     RNDr. Ladislav Kresl se narodil 11. září 1911 v Domažlicích.

     Jádro turistické činnosti RNDr. Kresla spočívalo od poloviny 50. Let 20. století v práci s mládeží. Jako dlouholetý učitel domažlického gymnázia (od r. 1946) založil na podzim roku 1956 turistický kroužek, který pracoval později jako TOM při OT Jiskra Domažlice až do 80. let.

     Kromě nedělních výletů do okolí Domažlic přešel od léta 1957 i k organizování zápočtových cest, které později rozšířil i na pololetní (a pak jarní) prázdniny.

     Začal s cyklistickými a pěšími zápočtovými cestami, později přidal i vysokohorskou turistiku a lyže. Už v pokročilejším věku absolvoval vodácký kurz na Lipně, aby mohl organizovat i vodácké zápočtové cesty.

     Zaměřoval se se svými svěřenci na získávání nejrůznějších turistických odznaků, připravoval je i k účasti na orientačních závodech.

     Jako skvělý znalec celého Československa dbal na to, aby značnou část všech akcí tvořila kulturně poznávací činnost.

     V roce 1966 inicioval se studenty gymnázia první „Chodskou stovku“ a založil tak tradici dálkových pochodů v Domažlicích.

     RNDr. Kresl pracoval dlouhá léta jako člen výboru odboru Turistiky při TJ Jiskra Domažlice. Byl aktivním turistou, nositel titulu „Zasloužilý mistr turistiky“. Pracoval jako metodik a okresní klasifikátor – přiznával zápočtové cesty, výkonnostní odznaky a výkonnostní třídy.

      Mimo turistiku pracoval i jako odborník ve státní ochraně přírody a znalec květeny Domažlicka.

 Zemřel 2. listopadu 1989.

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 4.2.2012

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<