ODBOR TURISTIKY KČT TJ UNION PLZEŇ

 

    Klub byl založen na ustanovující valné hromadě dne 26.10.1913 za účasti 21 členů a 7 hostů. Předsedou byl zvolen pan Pech, jednatelem pan Fichtl. Činnost klubu neustala ani v době 1. světové války přes obtíže při schvalování stanov od tehdejšího C.K. Okresního hejtmanství a narukováním několika členů do války. V této době byl při klubu také založen kroužek esperantistů.

    10.3.1917 byl založen turistický odbor v Doubravce, který později postavil na vrchu Chlum u Plzně chatu s rozhlednou. V roce 1919 se změnila dosavadní Dělnická turistická sdružení na Svaz dělnických turistů. Následně 13.2.1920 byl vytvořen Svaz čsl. dělnických turistů a vytvořena župa se sídlem v Plzni. Kromě turistické činnosti byly pořádány přednášky, turistické výstavy, kurzy čtení map a nauky o terénu. V této době byl založen i lyžařský oddíl. V roce 1925 bylo započato se stavbou chaty na Chlumu. Turistická činnost neustala ani v období hospodářské krize. Po tuto dobu řídili činnost klubu postupně předsedové Václav Kadleček, František Vlasák a František Straka.

   Koncem roku 1938 dochází k dobrovolnému spojení s Klubem českých turistů jako odbor Plzeň II. Činnost pokračovala po dobu II.světové války. Po válce nastal nový rozvoj. V klubu byl založen lukostřelecký oddíl / stali se i přeborníky republiky/. Pořádaly se zájezdy, výlety, obnovovalo se turistické značení v pohraničí / za 10. týdnů označeno 267 km značených cest./

   Po roce 1948 v průběhu „sjednocování tělovýchovy“ se odbor jako celek sloučil s bývalou TJ Sokol Plzeň VI. Tato jednota se dalším vývojem měnila v názvech na: ZKD Plzeň, Slavoj SO Plzeň, TJ Plzeň I, TJ Potraviny Plzeň až po dnešní TJ Union Plzeň.

   V těchto letech docházelo k rozmachu turistiky, vznikl velký oddíl mládeže pod vedením Slávy Hoška. Turistka dostávala sportovnější charakter se systémem výkonnostních tříd po linii zápočtových cest a to pěší, vodácké, cyklo, lyžařské i motoristické. V našem odboru takto získali titul mistra turistiky Jiří Tomášek, František Faiman a Jiří Jedlička. V této době měl odbor okolo 200 členů dospělých a mládeže. Od roku 1957 byly pořádány v rámci turistiky orientační závody, které se později staly samostatným sportem.

   Odbor turistiky byl od počátku u rozvoje dálkových pochodů, zimního táboření, lyžařských přejezdů, vodáckých jízd zdatnosti. Pravidelně se členové zúčastňovali turistických srazů v celé republice. V této době odbor pořádal 13 ročníků „DP Plzeňská podzimní 50“, 14 ročníků lyžařského přejezdu „Slatinami slavkovského lesa“ a 6 ročníků „Přejezdu Haltravy a Pivoňských hor“. Dalším vývojem se v roce 1993 oddělil vodácký oddíl a stal se samostatným v rámci tělovýchovné jednoty. 

    Od roku 1945 až po současnost řídili postupně činnost odboru předsedové: Josef Strnad, Jiří Velvarský, Mirko Lánský. V současné době je předsedou Jiří Jedlička.

      

Odbor byl uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 4.2.2012

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<