ODBOR KČT DOMAŽLICE

 

 Odbor KČT Domažlice byl založen v roce 1893. V jeho historii sehrály významnou úlohu skutečné osobnosti české turistiky - Petr Hana, Dr. Augustin Regal, Max Duffek, hrabě Bedřich a Jiří Stadionové, PhDr. Vilém Kurz a architekt Vratislav Pasovský.

   Poslední dva jmenovaní sice nepocházeli z Domažlic, ale přesto významně přispěli k propagaci Chodska výstavbou Kurzovy věže a Pasovského chýše na vrcholu Čerchova. Turisticky vyznačené cesty sloužily od počátku minulého století turistům i veřejnosti. Odbor v Domažlicích se významně podílel na realizaci prvního etapového pochodu kolem Čech nazvaného Český kvadrant v roce 1971 a 3. srazu turistů České republiky v roce 1977. Z dalších pochodů a vycházek pořádaných odborem je třeba zmínit jarní a podzimní Odemykání a Zamykání České studánky, K pramenům Radbuzy, různé vycházky pořádané pro rodiče s dětmi, Setkání turistů na Čerchově a další akce. Toto vše se koná pod vedením předsedy odboru - pana Mgr. Petra Matějky, který stojí v čele od roku 1993. KČT Domažlice je v současné době jedním z největších a aktivních odborů v Plzeňském kraji.      

 

 

Odbor byl  převeden ze Síně slávy české turistiky do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje 6.2.2011.

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<