Václav Tynys se narodil 25.května 1928 v malé obci Beregdéda tehdejší Podkarpatské Rusi nynější Ukrajina, kam byl jeho otec delegován jako pracovník pohraniční finanční stráže.V roce 1939 po rozpadu ČSR byla rodina odtud vyhnána a vrátila se do Čech.  Konečným domovem se staly Přeštice. Po absolvování Obchodní akademie v Plzni a vojenské služby, byl Václav Tynys zaměstnán ve Škodových závodech jako účetní.

     Po sjednocení tělesné výchovy, kdy v Přešticích působil jen odbor vodáků a pěší turistika skoro neexistovala, byla pěší turistika obnovena až v roce 1958. O to se zasloužil právě V.Tynys spolu s M.Peklem a Janem Šabekem. (Přeštický odbor KČST byl založen r.1924) Turistický odbor tehdy vystupoval pod hlavičkou TJ Slavoj Přeštice. Zde již V.Tynys aktivně zastával funkci značkaře. Turistická i značkařská činnost se rozvíjela právě zásluhou V.Tynyse. Další velmi prospěšnou činností V. Tynyse byla propagace turistiky vyvěšováním měsíčních programů na výlety, vycházky, zápočtové cesty, turistické srazy, ale i promítání o turistice pro veřejnost. Spolupracoval i s jinými odbory se kterými pořádal společné vycházky či výlety. Hlavně s Klatovským odborem a to konkrétně s Janem Ihradským a s Plzeňskými jako s Lokomotivou nebo s Prazdrojem. S přeštickým odborem pak  podnikal i vícedenní nebo týdenní výlety do Jeseníků a Beskyd. Na těchto výletech spolupracoval  s M. Peklem. Sám uspořádal a vedl zájezd do Orlických hor. Podílel se na vedení turistických srazů Rabštejn 1959 nebo Svojšín 1961.

 

Hlavní činností V.Tynyse bylo značení turistických cest. Jeho práce se vyznačovala neobyčejnou přesností, pečlivostí a velkou odpovědností. Za svou aktivitu ve značení získal 4.třídu značkaře a po dalším vyškolení 3. třídu značkaře a 2. třídu značkaře. Později byl nejen předsedou Krajské značkařské komise, ale dlouhodobě také zastupoval Západočeský kraj v ústředních značkařských orgánech.

      V roce 1964 se Václav Tynys s rodinou přestěhoval do Plzně. Zde se stal členem odboru turistiky TJ Prazdroj Plzeň. V tomto odboru dále pokračoval ve své aktivní činnosti pro turistiku. Nezapomínal ani na dobrou spolupráci s jinými odbory, hlavně se Slavojem Přeštice, okresním výborem ČSTV Plzeň-jih, Sokolem Nepomuk a  na svého spolupracovníka v přeštickém odboru tehdy funkcionáře Jana Mrkvičku se kterým se dle možností zúčastňoval výletů přeštického odboru KČT.

      Pro svoje přesvědčení a zásadové jednání nemohl být V.Tynys dlouhá léta oceňován tělovýchovnými vyznamenáními. Přesto později obdržel titul „Vzorný cvičitel“ a 3. stupeň čestného uznání ČSTV za dlouholetou práci.

Zemřel 27. května 2002 v Plzni.

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2011

 

 

>>  Zpět na seznam  <<