Jiří Zykmund se narodil 12.dubna 1921 v Plzni.  K turistické činnosti ho přivedl jeho otec. Spolu s otcem začali značit turistické trasy. Po druhé světové válce a návratu do Plzně se zapojil do činnosti klubu. Nejdříve jako člen výboru a od roku 1949 do roku 1952 jako předseda. odboru. Nadále pracoval v různých funkcích. Do funkce předsedy OT TJ Škoda Plzeň se vrací v letech 1965 až 1974. Známá je jeho práce cvičitele I. stupně a instruktora turistiky na různých školeních cvičitelů turistiky, které i organizoval. Mnoho let vedl oddíly mládeže. Pravidelně s mládeží každý rok vyrážel na putovní tábory po českých i slovenských krajích, pod stany.

    Vedle činnosti v odboru vykonával funkce v tehdejším městském i krajském výboru Svazu turistiky. Podílel se na organizaci řady turistických akcí. Jedna nejvýznamnější akce kterou vedl byla mládežnická větev na III. Letním srazu turistů v Domažlicích v roce 1977. Byl u řady městských a odborových akcí, které organizoval ať to byly srazy, zájezdy či orientační závody.

    Za svoji dlouholetou turistickou činnost byl oceněn Veřejným uznáním II.stupně s medailí a v roce 1999 jmenován Čestným členem odboru KČT Škoda Plzeň.

    Pracovní povinnosti a časté dlouhodobé pracovní cesty, dále zhoršující se zdravotní stav vedly pana Jiřího Zykmunda k postupnému odchodu z jednotlivých funkcí.

  Zemřel dne 14. září 2009.

 

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2011

 

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<