Josef Strnad se narodil 25. března  roku 1903.

      Jeho původní povolání bylo strojní zámečník, pak technik bývalých Škodových závodů. V turistice pracoval  dlouhá léta, kde zastával různé funkce. Byl funkcionářem župy „SVAZU DĚLNICKÝCH TURISTŮ“. Po válce a sloučení tělesné výchovy pracoval ve funkcích krajského výboru ČSTV ve svazu turistiky jako sekretář(1971-1980) dále byl členem předsednictva svazu turistiky KV ČSTV. Zapojoval se do všech významných turistických akcí. Zde pracoval v organizačních výborech jako při 3. letním srazu turistů ČR v roce 1977. Zúčastňoval se celostátních srazů jak v ČR tak i na Slovensku. J. Strnad své úkoly vždy plnil s velkou svědomitostí, přesností i promyšlenou administrativní činností.

       Byl dlouholetým předsedou a vedoucím cvičitelem odboru OT TJ POTRAVINY PLZEŇ nyní O KČT TJ UNION PLZEŇ.

        Za svou dlouholetou činnost v turistice získal ocenění cvičitele I.třídy, zasloužilého cvičitele, medaili Dr. M.Tyrše a medaili J.F.Chaloupeckého.

       Zemřel v roce 1982.

 

 

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2011

 

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<