Josef Šochman se narodil 14.prosince 1908 v Benešově Hoře okres Prachatice.

     Vystudoval pedagogickou školu a v roce 1936 nastoupil vyučovat do chlapecké měšťanské školy v Horažďovicích. Byl členem pěveckého spolku Prácheň v Horažďovicích, spolupracoval s místním novodobým muzeem, které nějaký čas i vedl(1973-82) a dále byl kronikářem města. Aktivně se zúčastňoval veřejného života, ale nejvíce ho zajímala historie a turistika.

    Proto se také stal předsedou místního odboru turistiky TJ Sport Horažďovice. Tuto funkci vykonával třicet let a to v období od roku 1957 – 1987. Během své působnosti v turistice zastával různé funkce. V letech 1963 – 1969 byl členem okresního výboru Českého svazu turistů, později okresního výboru Svazu turistiky OV ČSTV. Jedno volební období byl členem krajského výboru Svazu turistiky ČSTV. V kraji byl dále členem komise dálkových pochodů při KV ČÚV ČSTV a člen komise dálkových pochodů Svazu turistiky ČÚV ČSTV. Zúčastňoval se pravidelně všech významných okresních, krajských i celostátních srazů turistů. Sám organizoval půldenní, denní i několikadenní výlety. Podílel se na organizování celostátních akcí. Třikrát zorganizoval zájezd na Slovensko na Sraz turistiky Slovenského národního povstání. Byl zakladatelem dálkového pochodu „Horažďovická“ padesátka. V současné době je po „Prčicích“ čtvrtým nejstarším pochodem v nepřetržité řadě pořádaným turistickým pochodem.

      Za svou dlouholetou činnost ve veřejném životě, turistice a propagaci byl oceněn Zasloužilým cvičitelem turistiky a Veřejným uznáním I.stupně. Dále  Josefu Šochmanovi bylo uděleno čestné občanství města Horažďovice in memoriam za zásluhy v oblasti společenské, kulturní a tělovýchovné.

      Josef Šochman zemřel 26. července 1991.

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2011

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<