Václav Vavrýn se narodil 19. září 1879 v Čichticích na Prachaticku.

     Povoláním byl profesor na obecné škole chlapecké v Sušici. Zde také vedl pěvecký sbor jako sbormistr. Později se stal i ředitelem této školy. Nejen láska k hudbě, ale hlavně láska k přírodě ho přivedli do odboru Klubu českých turistů v Sušici. Po krátké době  se stal  předsedou odboru Klubu českých turistů v Sušici. Součastně zastával funkci předsedy Šumavské župy turistické. Tehdy se říkalo Sušici „Brána Šumavy“, protože zde začínala většina značených cest po Šumavě. A právě tyto cesty vyhledával a značil neúnavný Václav Vavrýn. Směrovky vyráběl ze dřeva a na značky používal vlastní barvu. Také se tomuto značení říkalo „Vavrýnovské značky“. Výroba směrovek a kupování barvy se mu prodražovalo proto prosadil, aby mu materiál posílali z ústředí v Praze.  Hlavně o prázdninách celé dny neúnavně hledal a proznačoval nové trasy se svým pomocníkem, kterému říkal „Francek“. Jeho práce nespočívala jen ve značení nových tras, ale poničené značky také opravoval, takže to byla dvojí práce. Značení nebylo poničené jen vichřicemi nebo lesníky kteří pokácí strom se značkou, ale i vandalskou činností. Psaním různých urgencí na ministerstvo vnitra docílil pan Vavrýn, že ministerstvo vnitra vydalo zvláštní tehdy výnos na ochranu turistického značení. Při značení nezůstalo jen u proznačení tras pro letní turistiku, ale v roce 1934 vypracoval Sušický odbor schéma lyžařských tras, které byly zakresleny do lyžařské mapy, vydané českým Ski klubem v Plzni.

        Práce V.Vavrýna nespočívala jen ve značení tras. Již z jeho funkcí  předsedy  odboru KČT Sušice a předsedy šumavské župy je dána zodpovědnost, důslednost a spolehlivost. A právě důslednost V.Vavrýna přinesla své ovoce ve zřízení oblasti ChuráňovStachov – Javorník – Sušice – Svatobor. Zasloužil se o vybudování rozhleden na Svatoboru a Javorníku. Byl vedoucím turistických výprav ať jednodenních čí vícedenních. Dále byl velmi žádaný řečník a přispívatel do tisku, čímž se zasloužil o propagaci Šumavy.

    Za svou dlouholetou činnost se stal čestným členem odboru i župy šumavské.     Zemřel 26. září 1957 v Sušici.                           

 

         Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2011

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<