peklo_2000

 

 

 

 

 

 

Miloš PEKLO se narodil 19.5.1911 v Bystřici nad Pernštejnem. Vyrůstal v rodině přednosty železniční stanice.Brzy mu zemřela matka a brzy na to i starší bratr. Studoval v Plzni, kde také maturoval na obchodní akademii. Později pracoval jako výpravčí v Přešticích a s tím byly spojeny záskoky na jiných stanicích jako byl  Tábor, Železná Ruda aj. Domů se vracel vždy přírodou pěšky a zde se asi zrodila jeho turistická vášeň. Protože nesouhlasil s tehdejším režimem, přišel o veškeré funkce a zaměstnání a byl tak zvaně „nasazen“. I přes tyto potíže, pracoval dále aktivně v turistice.

    Do KČT vstoupil  v roce 1945 a to do tehdejšího oddílu Slavoje Přeštice do pěšího odboru, který také vedl jako předseda. Jeho hlavní pracovní náplní bylo značení turistických cest. Proto také od roku 1959 vykonával funkci předsedy krajské značkařské komise a vedoucího revizora KZK . Jeho spolupracovníkem byl Václav Tynis. M. Peklo zajišťoval zakreslování značených cest do turistických map. Organizoval školení a doškolování značkařů. V období tzv. stagnace odboru v letech 1948 až 1958 nepřestával značkařskou činnost provádět. Pod jeho vedením byla rozvíjena bohatá činnost v pěší turistice. Vedl velké akce: týdenní až čtrnáctidenní putování po československých horách. Vedl promítání o turistice a odbor pod jeho vedením jako jeden z prvních v kraji uspořádal výstavu turistiky. V době „nasazení“ to je v letech 1967–1974 kdy pracoval na různých pracovištích (Kladno, Český Krumlov, Praha-venkov, Nové Spolí aj.) propagoval pěší turistiku a hlavně turistické značení.

    M. Peklo však již ve druhém čtvrtletí r.1965 musel resignovat z funkce předsedy přeštického pěšího odboru z důvodu těžké nemoci manželky, která krátce na to zemřela. On sám těžce pracoval v dolech ve Zbůchu a proto měl podlomené zdraví. Jinak v celém období od r.1945 až 1987 se stále významně podílel na značkařské činnosti. Později už mu vážné a osudové onemocnění znemožnilo další aktivní činnost. Zemřel 15.4.1998 v Přešticích.

 

 

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6.2. 2010.

 

 

>>  Zpět na seznam  <<