Milada VOLKOVÁ se narodila 20. listopadu 1922 v Táboře.

Po přestěhování do Plzně a vystudování, bylo její povolání jako úřednice. Již  organizovaná turistka od roku 1967 v O KČT TJ Prazdroj Plzeň, hrála závodně tenis v 1. ČLTK Plzeň. Koncem padesátých let hrála ještě druholigový volejbal v TJ Masna Plzeň.

    V odboru turistiky zastávala třicet pět let funkci cvičitelky a později i značkařky. Byla jednatelkou odboru a sekretářkou značkařských složek na Plzeňsku. V sedmdesátých letech minulého století zastávala funkci hospodářky a sekretářky oblasti Plzeň město, později  Plzeň sever, Plzeň jih,, Rokycany a nakonec i stejnou funkci v novém organizačním uspořádání OV Plzeňského kraje. Několik let byla i členkou ústřední hospodářské komise KČT.  Byla naprosto spolehlivou činovnicí. Významně se podílela na celostátním III.Letním srazu turistů ČR v Domažlicích. a významné akci  Dálkového etapového pochodu Český kvadrant a to na třetím a čtvrtém ročníku. Funkci hospodářky i činovnice vykonávala na všech významných akcích  Plzeňského kraje, jako byl přechod Šumavy „S batohem šumavskými hvozdy“ na kterých se zúčastnila po sedm ročníků.. V roce 1998 byla hospodářkou a sekretářkou republikové akce Za posledním puchýřem v Plzni.. V sedmdesátých letech krátce působila jako dobrovolná tlumočnice francouzského jazyka na prvních zahraničních akcí turistů.. Byla aktivní i při Novoročním pochodu z Bolevce do Bolevce a ochotně pomáhala při všech významných akcí..

     Za svou činnost v KČT byla oceněna jako cvičitelka II.třídy, VOPT bronz, Turista značkař I.třídy, veřejné uznání ČSTV I.stupně, státní vyznamenání „Za vynikající práci“, Čestná členka Plzeňské oblasti a nejvyšší ocenění  KČT ČO Vojty Náprstka.

     Při zrodu 9.světové Olympiády se zapojila do předběžných příprav, ale náhlá smrt ukončila její bohatou sportovní a turistickou činnost. Všechny funkce vykonávala dobrovolně bez nároku na odměnu.

     Zemřela 7. února 2002 v Plzni. Byla zpopelněna a popel rozptýlen na Ústředním hřbitově v Plzni.

 

Uvedena do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2010.

 

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<