mazanec_2000

 

Karel MAZANEC se narodil 1.9. 1926 v  Klatovech.. S organizovanou turistikou začal v roce 1960 ve svých 34 letech .  Byl významným funkcionářem a organizátorem na Klatovsku. Od roku 1960 byl členem odboru turistiky TJ Klatovy. V letech 1960 – 1964 vedl s manželkou Milenou turistický kroužek  dětí a s dětmi organizoval nedělní výlety o prázdninách větší akce např.letní turistický sraz Tály v Nízkých Tatrách.. Po absolvování kurzu značkaře a cvičitele pěší turistiky se stal členem OV ST ČSTV v Klatovech,, později předsedou OV turistiky. Byl členem krajského výboru ST ČÚV ČSTV kde pracoval v ústřední sekci PT v oblasti dálkových pochodů.

   V roce 1976 se na synův návrh stal spoluzakladatelem nového odboru

OT TJ VD Klatovy – Luby s názvem Aktivní odbor turistiky, kde se stal místopředsedou a pak předsedou. Později předal předsednictví ing.Mirko Laníkovi, kterého si vybral pro jeho organizační schopnosti.

    K. Mazanec vymyslel desítky zajímavých akcí, zvláště pro mládež v Hejně u Klatov. Zúčastňoval se různých turistických akcí, pochodů, srazů i turistických zájezdů do zahraničí. Byl aktivní v plnění oblastních, výkonnostních a turistických odznaků a to pěší i cyklo. V té době propagoval začínající výkonnostní turistiku a akce pro děti a mládež. Populární akce pro děti byly „Netradičně na Hejně“ s pohádkovým lesem, „Za kouzlem zimního lesa“, Klatovský karafiát aj. Významně se podílel na organizaci celostátní akce III.Letní sraz turistů v Domažlicích roku 1977. Byl zástupcem vedoucího akce TEP „S batohem šumavskými hvozdy“ na všech jeho ročnících. Významně se zapsal jako organizátor při 3.ročníku republikové akce DEP Český kvadrant.Významná  akce odboru byla akce „Za posledním puchýřem“ v roce 1987 za účasti 1200 turistů a další akce v roce 1989 Letní sraz turistů na Šumavě.

 

Řadu let působil jako značkař  a ihned po změně politického systému v roce 1990 začal obnovovat, byť primitivním způsobem, značené cesty na Šumavě v oblasti Klatovska. Sám maloval prozatímní dřevěné směrovky a procházel původní trasy např. na Ostrý a  další. Jako účastník a zvláště organizátor akcí byl znám po celé republice. Za svou dlouholetou činnost byl oceněn mnoha uznáním a vyznamenáním. Z těch hlavních to je Čestný titul „Vzorný cvičitel“, MISTR TURISTIKY, TURISTA ZNAČKAŘ I.stupně a Čestný odznak „V. NÁPRSTKA.

  Jeho poslední organizovanou akcí byl vícedenní pochod S batůžkem královským hvozdem, který připravil ke svým sedmdesátinám. Protože v roce1995 prodělal závažnou chorobu, příprava této akce, účast na ni a plánovaná setkání se všemi svými turistickými přáteli, byla pro něj velkou motivací. Po té se jeho zdravotní stav stále zhoršoval a zemřel 15.8.2000.

 

             Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6.2.2010.

 

 

 

Vyznamenání a ocenění

 

1971 – Diplom za dobrou práci VST ČSTV Klatovy.

1975 – Pamětní medaile k čsl. spartakiádě.

1977 – Čestné uznání za úspěšné plnění úkolů při III.LST v Domažlicích za pro-

             gresivní činnost cvičitele.

1978 – Pamětní medaile k 90.výročí OT.

1979 – Výkonnostní odznak PT III.zlatý stupeň.

1980 – Pamětní medaile za aktivní podíl na Čsl. spartakiádě.

1981 – Čestný titul „Vzorný cvičitel“.

1982 – Veřejné uznání III.stupně.

1982 – Čestné uznání za uspořádání IV.ZST ČSR (Kašperské Hory).

1982 – Diplom k 25.výročí vzniku ČSTV.

1984 – Diplom nejúspěšnějšímu cvičiteli dospělých od ZPČ KV.

1985 – Diplom nejúspěšnějšímu organizátoru akcí. od ZPČ KV.

1985 – Veřejné uznání II.stupně.

            Pamětní medaile a diplom za aktivní podíl na Čsl. spartakiádě.

1986 – MISTR TURISTIKY (předán ve Vsetíně 22.11.)

1988 – Veřejné uznání I. stupně.

1988 – Pamětní odznak při příležitosti 100 let organizované turistiky

1988 – Čestný titul „Zasloužilý cvičitel“.

1988 – Pamětní medaile ke 100 letům organizované turistiky.

1997 – Pamětní medaile ke 40 letům sjednocené tělesné výchovy.

            Pamětní medaile KČT za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT.          

            TURISTA  ZNAČKAŘ I.stupně.

             Čestný odznak „V. NÁPRSTKA“

 

 

 

Karel Mazanec (5) 

Karel Mazanec na pochodu v Rakousku

 

 

 

Pořádání významných akcí

 

Dostředné pochody k Čsl. spartakiádě do Prahy v r. 1975, 1980, 1985.

III. letní sraz turistů v Domažlicích.     1977

IV. zimní sraz turistů v Kašperských Horách.      1982

Za posledním puchýřem.    Klatovy  1987

Májové toulky dvojic.   (5.ročníků)

Klatovský Karafiát.

S batohem šumavskými hvozdy.

Dálkový etapový pochod „Pošumavím“.   (12. ročníků)

Zimní jízda Pošumavím

Pošumavské lokálky.

Letní sraz turistů ČR  -  SušickoAnnín.

Batůžkem královskými hvozdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Mazanec (6)

Pochod „Pohádková chalupa“ (Karel Mazanec a Milan Poláček)

 

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<