Antonín KOSTINEC se narodil 26. ledna 1864.

Od založení 1.odboru KČT  v  Plzni, u jehož zrodu také byl,což bylo v roce 1892, se stal členem výboru. Zde zastával funkci jednatele odboru a později jako místopředseda odboru. Od roku 1918 již zastává funkci předsedy odboru KČT v Plzni.

   Jeho zaměstnáním byla profesorská činnost a to od roku1888 na obchodní škole v Plzni, kde se později stal i jejím ředitelem.

   Svůj volný čas věnoval práci v odboru a turistice. Prováděl úpravu a značení turistických cest nejen v Plzni, ale i na Šumavě a v Brdech. Patřil k těm , kteří se zasloužili o vystavění rozhledny na Krkavci. Později byla na Krkavci vybudována chata, která byla pojmenována jeho jménem.

   Jeho prioritou bylo rozvíjet podmínky pro studentskou turistiku, podněcoval zájem studentů o tuto činnost. Vytvořil řadu nocleháren na Šumavě a v Brdech. Jedna z nocleháren pro studenty a dívky vznikla i v Plzni.

   Velmi bohatá činnost Antonína Kostince byla činnost publikační. Vydává spolu s profesorem Josefem Simlou první mapu Plzně a okolí v češtině, nový plán města Plzně a mapu turistických tras v okolí  Plzně. Připravuje řadu přednášek, píše články o turistice, brožury o cestování . V časopise TURISTA vychází velká řada jeho článků ze všech turistických oblastí.

   V roce 1912 je jmenován čestným členem Klubu Českých turistů za zásluhy pro rozkvět turistiky.

  Zemřel  28. října roku 1926.

 

         Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6.2.2010

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<