znak120

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

PLZEŇSKÉHO KRAJE

                       

 

PŘÍRODNÍ PARKY

 

 

 

 

Zelenov_w

 

Rozhledny a vyhlídková místa

 

 

HermanovaHut_w

 

HRADY, ZÁMKY, Infocentra, expozice, muzea

 

 

 

 

Plasy_w

 

turistické Značené trasy

Jak se stát značkařem

 

 

 

 

Znackarky_w

 

 

 

Plzeňský kraj – požitek pro všechny smysly – nechte se vést

 

 

Slavia_w

 

 

 

 

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

 

 

cernice_w

Cyklotrasy KČT

 

 

Bezky_w

 

 

 

 

VÝLETNÍK

Nabídky výletů pro pěší turisty, cyklisty i běžkaře

 

 

Jarov_w

 

 

 

 

NAUČNÉ STEZKY

 

 

Horké aktuality a tipy

 

Aktualizované informace Oblastního výboru pro členy KČT Plzeňského kraje, speciální nabídky,

blížící se akce zásadního významu a jiná sdělení turistům, která byste neměli přehlédnout.

 

Informace o neprůchodnosti cest a poškozeném značení v Plzeňském kraji

Adresář, kontakty

Kontaktní adresy členů Oblastního výboru KČT Plzeňského kraje, Krajské komise značení, předsedů značkařských obvodů, odborů KČT v Plzeňském kraji

Členství v KČT

Jak se stát členem Klubu českých turistů

Kalendář turistických akcí

Možnost výběru turistických akcí, pochodů, srazů, přejezdů a přechodů KČT a IVV z Centrální databáze KČT. Průběžně aktualizované propozice, kontakty pořadatelů, nabídka tras, starty a cíle. (Volba období - oblast: 104 – Plzeňský kraj - typ akce - vyhledat akce)

Výletník aneb inspirace na výlet

Vyzkoušené a doporučené tipy na výlet aneb inspirace na víkend pro pěší, cyklisty i běžkaře

Naučné stezky v Plzeňském kraji

Přehled všech naučných stezek v Plzeňském kraji a blízkém okolí jako cílů turistických výletů.

Doporučené úseky NS se zpevněným povrchem a minimálním provozem, stezky vhodné pro vozíčkáře a rodiny s kočárkem, s doporučenou možností zaparkování.

Zásady pro zřizování nových naučných stezek a bodových informačních panelů.

Cyklotrasy

Seznam cyklotras v Plzeňském kraji

Změny turistických značených tras

Významné změny v síti turistických značených tras v Plzeňském kraji provedené v terénu v uplynulých 3 letech:

2015

2016

Nově! 2017

Turistické odznaky

Jak plnit a získat oblastní a tématické turistické odznaky  

Pěší značené trasy v Plzeňském kraji

Seznam pěších turistických značených tras v Plzeňském kraji. Aktivní formát .xlsx, možnost stažení

Bezpečnost na turistických značených trasách

Kodex pro společné užívání turistických tras pěšími turisty, cyklisty a lyžaři

Metodika značení turistických tras

Systém turistického značení KČT, organizace značení v Plzeňském kraji, druhy značek a směrovek, turistická informační místa, obnova značení, značkařské kvalifikace, závady na značení.  Kdo pro vás značkuje trasy na Plzeňsku?  Foto členů značkařských obvodů Plzeňsko

Namaluj si svoji značku

Nabídka přátelům turistiky a přírody, kteří by si rádi zkusili namalovat na strom svoji první značku, ale nevědí, kam se obrátit, koho se zeptat a jak se nechat zasvětit do tajů dokonale propracovaného značkařského systému a metodiky.

Rozhledny a vyhlídková místa

Přehled rozhleden a vyhlídkových míst Plzeňského kraje jako cílů turistických výletů

Mapy KČT

Turistické mapy edice Klubu českých turistů -  přehled turistických map souvisejících s Plzeňským krajem.  Mapy KČT obsahují nejčerstvější změny, přeložky, nové značené turistické trasy, naučné stezky, cyklotrasy a turisticko-vlastivědnou náplň, včetně aktualizované textové části na zadní straně s veškerými potřebnými kontakty, webovými odkazy a otevíracími dobami infocenter, hradů, zámků a muzeí.  Nově! TM 34 – Brdy a Rokycansko; TM 35 – Brdy Třemšínsko

Slevy při nákupu map a navigací pro členy KČT po předložení průkazu 7% - www.mapovecentrum.cz

Svatojakubská cesta

Mezinárodní trasa – průběh severní i jižní trasy v Plzeňském kraji

KST - Klub slovenských turistov

Turistický mapový portál s integrovaným informačním systémem pro turistickou veřejnost na Slovensku

Turistická mapa německého příhraničí

Spojitá turistická mapa německého příhraničí od města Eslarn (protějšek Železné na Tachovsku) po Grosser Falkenstein (protějšek hory Polom na Železnorudsku) pro plánování výletů po přeshraničních stezkách

Přeshraniční stezky a Schengenský prostor

Po vstupu do Schengenského prostoru je kromě národních parků možno hranice přecházet kdekoli, v NP však pouze po značených cestách.

Návštěvní řád Národního parku Šumava. Česko-německé státní hranice, doporučené turistické přeshraniční stezky, býv. Železná opona, Nově! doporučná literatura o Železné oponě  

Kniha Síně slávy české turistiky v Plzeňském kraji

Osobnosti a odbory KČT s významnými zásluhami o rozvoj, organizaci, publicitu a propagaci české turistiky v Plzeňském kraji

Objekty KČT v Plzeňském kraji

Rozhledna Čerchov

Lávka na Střele

Hrad Rýzmberk

Rozhledna Chlum u Plzně

Zajímavosti

Nouzová nocoviště v Národním parku Šumava

Plzeňská čára

Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření centrálního parku v Rokycanech

Bod záchrany – Rescue Point

Sté výročí prvního lyžařského přejezdu Šumavy

Přejezd ze Železné Rudy do Kubovy Huti na lyžích za 1 den

Zajímavý rozhovor se značkařem, otisknutý deníkem MF Dnes

Chráněná krajinná oblast Brdy

Správa CHKO Brdy

Wikipedia: CHKO Brdy

Co se v Brdech smí a nesmí

Poznej Brdy

Informační centrum Brdy v Hořehledech

Seznamte se před výletem s předpovědí počasí

https://www.yr.no/sted/Tsjekkia/Pilsen/Plzeň/

http://www.windy.com

http://pocasi.idnes.cz/

http://www.medard-online.cz/

Vyhledejte si spojení na výlet

vlaky a autobusy

MHD v Plzni

 

! DĚKUJEME !

všem našim příznivcům, jakož i pravidelným a příležitostným turistům, kteří nás průběžně informují

o poškozeném a chybějícím turistickém značení, ztížených nebo neprůchodných trasách, stržených lávkách a jinak narušených značených cestách,

ale i o nových nebo uzavřených rozhlednách, vznikajících naučných stezkách, zajímavostech hodných pozornosti turistů atd. na níže uvedené e-mailové adresy.

Vaše vzkazy vedou k nápravě průchodnosti a bezpečnosti tras.

V Plzeňském kraji:  trasy@centrum.cz

V ostatních částech České republiky: www.turistickeznaceni.cz 

 

 

 

Zlatá stezka

mezi Bavorskem, jižními a západními Čechami se otevřela pěším turistům,

zpráva v tisku zde

 

 

 

 

Tip na prosinec

 

Pěší výlet k vodním nádržím Klabava a Ejpovice,

s projížďkou novým železničním tunelem

 

Prosinec bývá z hlediska podmínek pro turistiku zpočátku značně nejistý.

Sníh na horách, pokud už vůbec nějaký napadl, není ještě slehlý natolik, aby byl sjízdný i na běžkách

 bez rizika poškození skluznice. Také se sněžnicemi je lépe na silné vrstvě sněhu než po mechu a jehličí.

Zůstaňme tedy v nížinách a udělejme si fyzicky nenáročný, avšak zajímavý výlet kolem vodních nádrží Klabava

a Ejpovice, s  projížďkou novým železničním tunelem, nejdelším v ČR.

 

Z Plzně, hl. n. kterýmkoli rychlíkem nebo spěšným vlakem do Rokycan,

vyhledejte si spojení ve výlukovém jízdním řádu.

 

Tunelový komplex je tvořen dvěma tubusy o vnitřním průměru 8,7 metru.

Jižní tubus je dlouhý 4150 metrů, maximální osová vzdálenost tubusů je 48 metrů.

Oba tubusy jsou vzájemně propojeny osmi evakuačními propojkami.

Ejpovický tunel je nejdelším železničním tunelem v České republice. Doba jízdy se zkrátila o 12 minut,

nový průběh tratě nezatěžuje přírodní park Horní Berounka. Původní kolejiště (na snímku vlevo) bude demontováno a v jeho trase bude vybudována cyklostezka do Chrástu.

 

Z Rokycan pěšky po zelené značce č. 3636 parkem U Plzeňské brány,

kolem pomníku decimace Madlonova pluku, podél přírodní památky Rokycanská stráň (naleziště zkamenělin). Cesta se vine údolím podél říčky Klabavy, pod dálničním mostem D5, k vodní nádrži Klabava.

Vodní nádrž Klabava s 15 m vysokou sypanou hrází byla dokončena v roce 1957

a měla za úkol chránit před velkou vodou nedaleký ejpovický lom na železnou rudu.

Po několika letech byla činnost v lomu ukončena a v roce 1975 lom zatopen.

Vodní nádrž Klabava tak ztratila svůj původní význam a dnes slouží k zajištění minimálního průtoku,

ochraně před velkou vodou a především k rekreaci.

 

V obci Klabava od směrovníku dále po žluté značce č. 6642 k vodní nádrži Ejpovice,

kde je možné se odbočením přiblížit ke dvěma nátokovým žlabům vodních tunelů.

Dvěma souběžnými tunely z betonu (dl. 1563 m, průměr 5 m,

s vyústěním do pův. koryta u Horomyslic) byla Klabava po otevření rudných dolů v r. 1958

odkloněna pod vrchem Hradiště pro ochranu rudného lomu. Po ukončení těžby byla řeka vrácena

do původního koryta a lom byl zatopen. Voda tunely protékala i za velké povodně (2002)

nebo při opravě řečiště Klabavy (2005).

 

Na vtoku do ejpovické nádrže tvoří Klabava pěkné umělé peřeje

 

Cesta pokračuje po žluté značce po lávce přes Klabavu. Z členitého břehu vodní nádrže Ejpovice

se nabízejí pěkné výhledy na celou nádrž i protější přírodní památku Ejpovické útesy

(buližníkové skály, původně mořské pobřeží (!), významná paloentoligická lokalita).

Z Ejpovic se lze do Plzně vrátit opět některým z rychlíků nebo spěšných vlaků.

 

Délka pěší trasy jen 9,5 km

Možnost občerstvení na trase: obec Klabava, hospoda U Komína.

Doporučená mapa KČT: č. 34 – Brdy a Rokycansko

Zkontrolujte si před výletem předpověď počasí

 

 

 

Výletník - Nabídka dalších tipů pro pěší turistiku

 

 

 

Výletník - Nabídka dalších tipů pro lyžařskou turistiku

 

 

 

 

 

Upozornění pro pěší turisty, cyklisty a motoristy:

Most přes Berounku mezi obcemi Chrást – Dolany (Plzeň – sever)

je z důvodu dokončované kompletní opravy uzavřen pro veškerý provoz, tedy i pro pěší.

O jeho znovuotevření vás budeme informovat.

 

 

 

 

 

V těchto dnech jsme obdrželi smutnou zprávu, že ve věku 79 let zemřel náš karlovarský kolega,

turista a značkař, pořadatel turistických akcí a účastník Zimních přejezdů Šumavy

pan ing. Bohdan Andrejkiv.

Čest jeho památce.

 

 

 

 

 

Odkazy na odbory Klubu českých turistů v Plzeňském kraji

KČT Janov

KČT Kdyně

KČT Sušice

KČT Úhlava

KČT Nýrsko

KČT Klatovy

VHT Radnice

KČT Nepomuk

KČT Kralovice

KČT Chotěšov

KČT Rokycany

KČT Domažlice

KČT Tachovsko

KČT TJ Prazdroj

KČT Horažďovice

KČT Bolevec Plzeň

První  plzeňský KČT

KČT Tatran Třemošná

KČT Fakultní nemocnice Plzeň

Pokud se vám po kliknutí nezobrazí stránka příslušného odboru KČT,

je to nejspíše proto, že ji tento odbor neudržuje provozuschopnou

 

 

Ústředí KČT Praha

 

 

 

 

Slevy pro držitele karet ISIC,ALIVE,ITIC

alive_o

Jsme připojeni do sítě

Ppilsfree

 

 

Slevy při nákupu map a navigací pro členy KČT 7%

Mapové centrum – Martinská 4, Plzeň, tel. 377 235 836 http://www.mapovecentrum.cz

Turistů ráj

image013

 

 

 

Aktualizace 2. prosince 2018

TOPlist

Založeno v r. 2003

(Počítadlo je v provozu od 3. března 2010) 

Správa portálu, webmaster: trasy@centrum.cz