znak120

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

PLZEŇSKÉHO KRAJE

                       

ZAJÍMAVOSTI V KRAJINĚ

Rozhledny a vyhlídková místa

HRADY, ZÁMKY, Infocentra, expozice, muzea

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

Slatina-u-Chanovic_w

-

Tachov_w

 

P6080035w

 

P5300001w

-

 

Plzeňský kraj – požitek pro všechny smysly – nechte se vést

 

 

P1010019w

 

 

 

 

 

NAUČNÉ STEZKY

 

P4190006w

 

Cyklotrasy KČT

 

 

P1110033w

 

 

 

VÝLETNÍK

Nabídky výletů pro pěší turisty, cyklisty i běžkaře

 

 

P6140003ww

 

 

 

 

turistické Značené trasy

Jak se stát značkařem

 

Horké aktuality a tipy

 

Aktualizované informace Oblastního výboru pro členy KČT Plzeňského kraje, speciální nabídky,

blížící se akce zásadního významu a jiná sdělení turistům, která byste neměli přehlédnout.

 

Informace o neprůchodnosti cest a poškozeném značení v Plzeňském kraji

Adresář, kontakty

Kontaktní adresy členů Oblastního výboru KČT Plzeňského kraje, Krajské komise značení, předsedů značkařských obvodů, odborů KČT v Plzeňském kraji

Členství v KČT

Jak se stát členem Klubu českých turistů

Kalendář turistických

akcí konaných v r. 2015

Možnost výběru turistických akcí, pochodů, srazů, přejezdů a přechodů KČT a IVV z Centrální databáze KČT. Průběžně aktualizované propozice, kontakty pořadatelů, nabídka tras, starty a cíle. (Volba období - oblast: 104 – Plzeňský kraj - typ akce - vyhledat akce)

Logo_České Eurorando_m

logo-eurorando2016-europe_m

 

EURORANDO 2016

Evropská asociace turistických klubů EWV

Klub českých turistů a Evropská asociace turistických klubů EWV zve všechny k účasti na příští panevropské akci – EURORANDU 2016.

Pochody budou organizovány od září 2015 až do závěrečné akce v září 2016.

Je velmi důležité, aby všichni turisté, kteří se zúčastní pochodů v rámci Euroranda, měli pocit, že jsou součástí celoevropské akce.

Budou uspořádány soutěže o nejlepší pochody a nápady.

Seznam míst v Plzeňském kraji

Popis míst v Plzeňském kraji

 

Bližší informace v češtině naleznete též na www.kct.cz/eurorando. Zde také budou postupně umisťovány pozvánky a další informace z jednotlivých akcí.

Výletník aneb inspirace na výlet

Vyzkoušené a doporučené tipy na výlet aneb inspirace na víkend pro pěší, cyklisty i běžkaře

Naučné stezky v Plzeňském kraji

Přehled všech naučných stezek v Plzeňském kraji a blízkém okolí jako cílů turistických výletů.

Doporučené úseky NS se zpevněným povrchem a minimálním provozem, stezky vhodné pro vozíčkáře a rodiny s kočárkem, s doporučenou možností zaparkování.

Zásady pro zřizování nových naučných stezek a bodových informačních panelů.

Cyklotrasy

Seznam cyklotras v Plzeňském kraji

Změny turistických značených tras

Významné změny v síti turistických značených tras v Plzeňském kraji provedené v terénu v uplynulých 3 letech:

2013

2014

Nově!  2015

Turistické odznaky

Jak plnit a získat oblastní a tématické turistické odznaky

Pěší značené trasy v Plzeňském kraji

Seznam pěších turistických značených tras v Plzeňském kraji. Aktivní formát .xlsx, možnost stažení.

Trasy, které (zatím) v mapách nenajdete

Trasy, které jsou v terénu vyznačené, ale v mapách dosud neuvedené

Metodika značení turistických tras

Systém turistického značení KČT, organizace značení na Plzeňsku, druhy značek a směrovek, turistická informační místa, obnova značení,

značkařské kvalifikace, závady na značení.  Kdo pro vás značkuje trasy na Plzeňsku? (foto členů Značkařského obvodu Plzeňsko)

Namaluj si svoji značku

Nabídka přátelům turistiky a přírody, kteří by si rádi zkusili namalovat na strom svoji první značku, ale nevědí, kam se obrátit, koho se zeptat a jak se nechat zasvětit do tajů dokonale propracovaného značkařského systému a metodiky.

Rozhledny a vyhlídková místa

Přehled rozhleden a vyhlídkových míst Plzeňského kraje jako cílů turistických výletů.

Mapy KČT

Turistické mapy edice Klubu českých turistů -  přehled turistických map souvisejících s Plzeňským krajem.  Mapy KČT obsahují nejčerstvější změny, přeložky, nové značené turistické trasy, naučné stezky, cyklotrasy a turisticko-vlastivědnou náplň, včetně aktualizované textové části na zadní straně s veškerými potřebnými kontakty, webovými odkazy a otevíracími dobami infocenter, hradů, zámků a muzeí.

Slevy při nákupu map a navigací pro členy KČT po předložení průkazu 7% - www.mapovecentrum.cz

Svatojakubská cesta

Mezinárodní trasa – průběh severní i jižní trasy v Plzeňském kraji

Nově!   KST - Klub slovenských turistov

Turistický mapový portál s integrovaným informačním systémem pro turistickou veřejnost na Slovensku zde

Turistická mapa německého příhraničí

Spojitá turistická mapa německého příhraničí od města Eslarn (protějšek Železné na Tachovsku) po Grosser Falkenstein (protějšek hory Polom na Železnorudsku) pro plánování výletů po přeshraničních stezkách

Přeshraniční stezky a Schengenský prostor

Po vstupu do Schengenského prostoru je kromě národních parků možno hranice přecházet kdekoli. V NP však pouze po značených cestách - platí návštěvní řád Národního parku Šumava. Česko-německé státní hranice, doporučené turistické přeshraniční stezky, býv. Železná opona

Kniha Síně slávy české turistiky

v Plzeňském kraji

Osobnosti a odbory KČT s významnými zásluhami o rozvoj, organizaci, publicitu a propagaci české turistiky v Plzeňském kraji

Objekty KČT v Plzeňském kraji

Rozhledna Čerchov, Lávka na Střele, Hrad Rýzmberk, Rozhledna Chlum u Plzně, Rozhledna Krkavec u Plzně

Zajímavosti

Nouzová nocoviště v Národním parku Šumava 

Plzeňská čára

Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření centrálního parku v Rokycanech

Nově! Bod záchrany – Rescue Point

Sté výročí prvního lyžařského přejezdu Šumavy

Přejezd ze Železné Rudy do Kubovy Huti na lyžích za 1 den

Zajímavý rozhovor se značkařem, otisknutý deníkem MF Dnes

Nově!  Chráněná krajinná oblast Brdy

Správa CHKO Brdy     Wikipedia: CHKO Brdy   

 Informační centrum Brdy v Hořehledech   

www.poznejbrdy.cz

V těchto místech naleznete informace o nových značených trasách:

Do konce minulého roku byly provedené průzkumy vytipovaných tras a určena místa pro nové turistické rozcestníky.

Výsledky průzkumů budou projednané s CHKO Brdy, poté budou vyrobené informační prvky (tabulky místního názvu, směrovky apod.).

Značení nových turistických tras bude zahájeno navzdory optimistickým informacím v médiích teprve po schválení návrhů tras správou CHKO.

Seznamte se před výletem s předpovědí počasí

http://www.yr.no/place/Czech_Republic/Plzeň/Plzeň/

http://pocasi.idnes.cz/

http://www.medard-online.cz/

Vyhledejte si spojení na výlet

vlaky a autobusy

MHD v Plzni

 

! DĚKUJEME !

všem našim příznivcům, jakož i pravidelným a příležitostným turistům, kteří nás průběžně informují

o poškozeném a chybějícím turistickém značení, ztížených nebo neprůchodných trasách, stržených lávkách a jinak narušených značených cestách,

ale i o nových nebo uzavřených rozhlednách, vznikajících naučných stezkách, zajímavostech hodných pozornosti turistů atd. na níže uvedené e-mailové adresy.

Vaše vzkazy vedou k nápravě průchodnosti a bezpečnosti tras.

V Plzeňském kraji:  trasy@centrum.cz

V ostatních částech České republiky: www.turistickeznaceni.cz

Všem turistům přejeme do nového roku pevné zdraví, mnoho pozitivní energie a krásné cestovatelské zážitky.

PF2016w

Naučné stezky na novoročence:

Vlevo nahoře: Jedna z nejmalebnějších naučných stezek v Plzeňském kraji NS Rabštejn – Střela. Okružní NS dl. 8 km, s východištěm a cílem v obci Rabštejn nad Střelou.

Téma:  Historie, geologie, příroda, osídlení, řopíky, architektura. Více o této NS zde.

Rabštejn nad Střelou -  21 stálých obyvatel; první zmínka z roku 1269; nadmořská výška 476 m; kdysi nejmenší město ve střední Evropě je dnes městskou částí města Manětín.

Vpravo nahoře:  Jedna z novějších NS v Plzeňském kraji NS Stará Plzeň a kupci. Okružní NS dl. 3,5 km, s východištěm a cílem na náměstí ve Starém Plzenci, u kostela Sv. Jana Křtitele.

Téma: Význam mohutného knížecího hradu Stará Plzeň ve středověku pro život panovníků, kupců a vojsk putujících po Řezenské a Norimberské stezce.

Vlevo dole: NS Brčálník. Okružní NS dl. 4,5 km, s východiště a koncem na cestě nad žst. Brčálník. Téma:  Mokřady, prameniště Úhlavy, železnice, Můstecký hřeben, Úhlavské údolí.

NS je ve správě CHKO Šumava. Více o této NS zde.

Uprostřed dole: Významová odbočka (v tomto případě modrá) používaná nejčastěji k jiným objektům, např. k jeskyni, skalnímu útvaru, vodopádu, jezírku, historicky památnému místu,

památnému stromu, kapli, přírodní zajímavosti apod.

Typická značka pro naučnou stezku (zelená vždy), zelená úhlopříčka v bílém poli. Obě značky jsou ve standardním rozměru 100x100 mm.

Obě značky jsou na okružní NS Kokotské rybníky, na odbočce k solitérnímu skalnímu útvaru – buližníkovému výchozu - Ostrý kámen. Východiště i cíl v Dýšině – Nové Huti, za můstkem přes Klabavu, dl. 9 km.

Téma: Příroda, zaniklá obec Kokot, Kokotské rybníky, historie osad.

Vpravo dole: Průběhová NS Hvížďalka, počátek NS ve Spáleném Poříčí, konec v obci Hořehledy, dl. 9 km. Na snímku geopark v areálu zámku a církevní odborné střední školy.

Téma: Vodní mlýn, život kolem Bradavy a Hvížďalky, příroda. Více o této NS zde.

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji naleznete v sekci Naučné stezky.

 

 

Tip na únor

Okružní trasa pro lyžařskou turistiku lokalitami se sklářskou tradicí:

Gerlova Huť – Starý BrunstZhůří – Nová Hůrka – Gerlova Huť

Stopa vede ze Starého Brunstu po Zhůřské silnici,

vpravo Zhůřské louky a údolí Křemelné

 

Kaple Nejsvětější Trojice na Zhůří,

v pozadí pomník americkým vojákům a nový Kříž smíření

 

Východištěm okružní trasy je bezplatné parkoviště na Gerlově Huti (0. km).

Trasa vede na Nový Brunst – Nový Brunst, háj. – Nad Brunstem – U obrázku – Starý Brunst.

Po překonání silnice dále přes louku k počátku Zhůřské silnice (provoz uzavřen)

a ve stopě po ní vedoucí po okraji I. zóny NP Zhůřské louky s výhledy do údolí Křemelné

(Zhůřského potoka) do zaniklé osady Zhůří (11. km). Po modré značce přes Gerlovy paseky

do osady Slučí Tah, po napojení na Šumavskou magistrálu přes osadu

Nová Hůrka (15. km) a Popelní domky zpět do Gerlovy Huti (22. Km).

 

Délka okruhu 22 km.

Bývalé sklárny: Gerlova Huť, Nový Brunst, Nová Hůrka

Bývalá brusírna: Starý Brunst

Termické zpracování dřeva na dřevěné uhlí a popel na potaš:

Zhůří, Popelní domky

 

Možnost občerstvení na trase: Nová Hůrka

 

Jak se tam dostat:

Po příjezdu vlaku od Plzně dále busem ze Železné Rudy od hotelu Ostrý.

Autem: z Plzně 70 min., z Klatov 30 min., ze Sušice 30 min., z Domažlic 60 min.

Doporučená mapa KČT č. 64 – Šumava Železnorudsko

 

 

Výletník - nabídka dalších tipů pro pěší turistiku

 

 

 

Výletník - Nabídka dalších tipů pro lyžařskou turistiku

 

 

 

 

Odkazy na odbory Klubu českých turistů v Plzeňském kraji

 

KČT Janov

KČT Kdyně

KČT Sušice

KČT Úhlava

KČT Nýrsko

KČT Klatovy

VHT Radnice

KČT Nepomuk

KČT Kralovice

KČT Chotěšov

KČT Rokycany

KČT Domažlice

KČT Tachovsko

KČT TJ Prazdroj

KČT Horažďovice

KČT Bolevec Plzeň

První  plzeňský KČT

KČT Tatran Třemošná

KČT Fakultní nemocnice Plzeň

 

Pokud se vám po kliknutí nezobrazí stránka příslušného odboru KČT,

je to nejspíše proto, že ji tento odbor neudržuje provozuschopnou.

 

 

Ústředí KČT Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slevy pro držitele karet ISIC,ALIVE,ITIC

(klikni na logo)

alive_o

přehled vybraných turistických akcí nebo www.isic.cz

Jsme připojeni do sítě..

(klikni na logo)

pilsfree

 

 

Slevy při nákupu map a navigací pro členy KČT 7%

Mapové centrum – Martinská 4, Plzeň, tel. 377 235 836, www.mapovecentrum.cz  

Turistů ráj

(klikni na logo)

image013

 

 

 

Aktualizace 30. ledna 2016

TOPlist

Založeno v r. 2003

(Počítadlo v provozu od 3. března 2010) 

Správa portálu, webmaster: trasy@centrum.cz